Brixly tågar för en jämlik och inkluderande bransch | Byggföretagen

Brixly tågar för en jämlik och inkluderande bransch

För andra året i rad är byggföretaget Brixly partner till West Pride och på lördag går de åter igen i paraden i Göteborg. Denise Reinler, kommunikationsansvarig, berättar om deras engagemang.

Publicerad:

Brixly under West Pride 2023. Foto: Brixly.

Varför är dessa frågor viktiga för er på Brixly?

– Vi på Brixly är djupt rotade i våra värderingar: laganda, ansvar och personlighet. För oss är det människorna som gör det, det är för dem vi finns till, för dem vi bygger. Att visa vårt engagemang och stötta de viktiga frågor som West Pride berör känns därför självklart för oss på Brixly. Alla människor är lika värda – punkt slut. Vi tycker också det är viktigt som byggbolag att ta ställning under West Pride. Byggbranschen är traditionellt sett en mansdominerad och ganska fyrkantig bransch med lite utrymme för olikheter och mångfald. Det vill vi bidra till att förändra, detta är en del av det arbetet.

Hur jobbar ni i övrigt med mångfald och inkludering?

– Brixly är ett värderingstyrt bolag, och alla medarbetare skriver under vår värdegrund som vi samlar upp i den Blå Boken. Här fångas inkluderingen och allas lika värde upp redan från anställningen. Alla måste skriva under och stå upp för Blå Boken. Värdegrunden vilar över vår affärsplan och genomsyrar allt vårt arbete från grunden. Som entreprenör vill vi ge tillbaka till samhället där vi kan, vi har därför flera initiativ som bidrar till vårt mångfaldsarbete. Bland annat Lärande Bygg – ett utbildningsprogram för dem som står långt utanför arbetsmarknaden. Många av deltagarna har kommit till Sverige de senaste åren och har via Lärande Bygg hittat en väg in i det svenska samhället och en känsla av tillhörighet. Just nu har cirka 40 personer gått programmet – varav 30 har fast anställning inom byggbranschen idag.

Har du några tips till andra företag som vill jobba mer med dessa frågor?

– Utgå ifrån er egen värdegrund och försök därefter matcha ert företag med organisationer och föreningar som jobbar med dessa frågor. Starta gärna lokalt och se vad för initiativ som redan bedrivs på just er marknad. Tillsammans kan vi förändra branschen och göra den mer inkluderande, starkare och bättre rustad för att möta morgondagens utmaningar. Det gäller bara att börja någonstans!

Foto: Brixly.