Byggbranschen vill se kortare handläggning och enklare upphandling | Byggföretagen

Byggbranschen vill se kortare handläggning och enklare upphandling

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.

Publicerad:

Byggbranschen ger kommunernas företagsklimat betyget 3,3 på en sexgradig skala.

– Vi ser med oro på att så många företagare i byggbranschen inte tycker att upphandlingarna fungerar på ett tillfredställande sätt, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Även gällande dialogen med kommunens beslutsfattare, information till företagen och skolans kontakter med det lokala näringslivet ligger byggbranschens svar under nivån för vad som anses vara godtagbart.

 – Byggbranschen behöver effektiva plan- och tillståndsprocesser. Samtidigt ökar till exempel ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning. Det leder till kostnadsökningar som motarbetar en hög och jämn byggtakt, säger Tanja Rasmusson.

När det kommer till det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen ger byggbranschen betyget 3,3 på den sexgradiga skalan. Genomsnittet för samtliga branscher är 3,5.

 – Kommunerna ansvarar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Vill vi ha växande, levande samhällen i hela Sverige behöver samverkan fungera bättre, säger Tanja Rasmusson.

Totalt har 32 124 företag, varav 6 732 verksamma i byggbranschen, besvarat Svenskt Näringslivs enkät.

 

Byggbranschens högst prioriterade åtgärder för ett bättre företagsklimat är:

  • Kortare handläggningstider (42%)
  • Enklare att delta i upphandlingar (40%)
  • Fler bostäder (39%)
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet (39%)
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen (37%)