Byggföretagen kommenterar dom i Arbetsdomstolen | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar dom i Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen går på arbetstagarsidans linje i tvisten mellan Byggföretagen och Byggnads gällande implementeringen i kollektivavtalet av ”treundantaget” i nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

– Arbetsdomstolen har funnit att tvåundantaget utgör kollektivavtalsinnehåll. Det innebär att anställningsskyddslagens så kallade treundantag inte får genomslag på Byggavtalets område. I stället kvarstår det gamla tvåundantaget oförändrat, säger Mats Åkerlund, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Nya LAS började tillämpas den 1 oktober 2022.

Här kan du läsa hela domen