Byggföretagen välkomnar en ny beredskapsorganisation | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar en ny beredskapsorganisation

Byggföretagen ser positivt på förslaget om att återinrätta en beredskapssektor för industri, bygg och handel.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

– Vi ansluter oss till slutsatserna i Försvarsberedningens rapport om att återupprätta en beredskapsorganisation med uppgift att utföra nybyggnads-, reparations- och röjningsarbeten för totalförsvaret, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Däremot ställer Byggföretagen sig mer tveksamma till om Boverket är den mest naturliga myndigheten att leda en ny byggnads- och reparationsberedskap.

– Boverket är ett bra val tills dess att utredningen har landat i en struktur. Långsiktigt kan Försvarsmakten eller Fortifikationsverket vara mer lämpade. Byggföretagen överlåter dock beslutet om ansvarsförhållandena till den fortsatta utredningen, säger Tanja Rasmusson.

Byggbranschen har i dag en betydande osäkerhet när det gäller den inhemska tillgången på kritiska råvaror. Bygg- och anläggningssektorn är beroende av pålitlig tillgång på sten, malm, trä och
kalk. Det räcker inte endast med att säkra tillgången på råvarorna, utan beredskapen måste även säkra en garanterad produktion av till exempel stål och betong.

– Byggföretagen vill särskilt lyfta fram problematiken med nationell tillgång på kalk. Oaktad byggnadstyp är cement fortfarande det vanligaste byggmaterialet i Sverige. I takt med att behoven av fortifikationer
växer så växer också behovet av kalk, säger Tanja Rasmusson.

Byggnads- och reparationsberedskapen infördes 1944 efter Andra världskriget och avvecklades 2007. I princip alla Sveriges byggföretag var medlemmar och i händelse av höjd beredskap skulle resurserna fördelas på de arbeten som beställarna inom totalförsvaret anmälde behov av.

Här kan du läsa hela yttrandet

Här kan du läsa mer om den tidigare byggnads- och reperationsberedskapen