”Finland ett föredöme när det kommer till att bekämpa arbetslivskriminalitet” | Byggföretagen

”Finland ett föredöme när det kommer till att bekämpa arbetslivskriminalitet”

Byggföretagen vill se en tydligare styrning av de regionala centren mot arbetslivskriminalitet.

Publicerad:

Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

– Etableringsfasen för de regionala centren mot arbetslivskriminalitet är över. Nu behöver det operativa arbetet skalas upp. Därför krävs uthålliga och mer förutsägbara resurser. Branschen vill också se kvantitativa mål och återrapportering av resultat, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

I yttrandet gällande Delegationen mot arbetslivskriminalitets delbetänkande lyfter Byggföretagen behovet att involverade myndigheter fokuserar på respektive kärnkompetens. Bedömningen är att specialisering, i kombination med ökat informationsutbyte mellan myndigheterna, är effektivare än större koordinerade kontroller.

– Är fokus enbart inspektioner och kontroller – eller bör det finnas kapacitet att ta resultaten från kontrollerna vidare till utredning, förundersökning och åtal? För att beivra brottsligheten krävs till exempel ett gediget utredningsarbete. Här kan Finland tjäna som föredöme. Där finns specialiserade åklagare och polis som arbetar mot arbetslivskriminalitet och grå ekonomi, säger Johan Flodin.

Under 2022 och 2023 öppnade sju center mot arbetslivskriminalitet. Centren ligger i Polisens lokaler i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö. Arbetsmiljöverket samordnar uppdraget och involverade myndigheter är bland andra Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket.

Här kan du läsa hela yttrandet