Här träffar du Byggföretagen i Almedalen | Byggföretagen

Här träffar du Bygg­företagen i Almedalen

Flera av Byggföretagens företrädare deltar i diskussioner kopplade till arbetsmiljö, bostadsbyggande, järnvägskapacitet, kompetensförsörjning och den gröna omställningen.

Publicerad:

  • Tisdag 25 juni

Byggsektorn – vad finns det för möjligheter under lågkonjunktur?

Seminarium kl 12, Strandgatan 9, Supper

Arrangör: Business Arena Almedalen

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i ett samtal om hur vi återkommer till en hög och jämn byggtakt.  

Göteborg – med mod att bygga högt

Seminarium kl 13, Klockgränd 4

Arrangör: Brixly m fl

Byggföretagen i Väst näringspolitiskt ansvariga Petra Sedelius deltar i ett samtal om investeringsviljan i Göteborg.

Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft

Seminarium kl 14, Klockgränd 4

Arrangör: A beautiful soap

Byggföretagen i Väst regionchef Maria Strömberg deltar i samtal om att prioritera statliga satsningar utifrån var de gör mest nytta för omställningen i hela landet.

Norra Sverige måste komma i gång med bostadsbyggandet

Seminarium kl 14, Novgorodgränd 1

Arrangör: Projekt Hållbar Samhällsomställning i Västernorrland m fl

Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson deltar i samtal utifrån Peter Larssons förslag om att stimulera bostadsbyggandet på expansionsorter.

  • Onsdag 26 juni

Cirkulärt byggande – myt eller möjlighet?

Seminarium kl 08, S:t Hansgatan 21

Arrangör: Återvinningsindustrierna

Byggföretagens klimatpolitiska expert Emma Bonnevier deltar i samtal om vad som krävs för att driva på cirkulärt byggande.

Hur skapar vi trygga och säkra arbetsplatser?

Seminarium kl 10, S:t Hansgatan 21

Arrangör: AFA

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i samtal om arbetsplatsolyckor och säkerhetskultur.

Kan färdplanerna mot klimatneutralitet redan nu hjälpa byggbranschen till lägre klimatbelastning?

Seminarium kl 13, Donnersgatan 6

Arrangör: Golvkedjan m fl

Byggföretagens klimatpolitiska expert Emma Bonnevier deltar i samtal hur takten på omställningen kan öka.

Robust Samhällsbyggande

Seminarium kl 13.15, Cramérgatan 3

Arrangör: IQ Samhällsbyggnad

Byggföretagens chef för branschutveckling Lars Redtzer deltar i samtal om fölrmågan att hantera större kriser.

Så behöver byggbransch och regering agera för att lösa byggbranschens kris

Seminarium kl 13.30, Strandvägen 4, Dagens Industris arena

Arrangör: Beijer Bygg

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i samtal vilka initiativ som krävs för att få fart på byggandet.

Underskatta inte en bra kris

Seminarium kl 14, Cramérgatan 3

Arrangör: Vuxenutbildning i samverkan

Byggföretagens expert inom kompetensförsörjning Elin Kebert deltar i samtal om möjligheterna för kompetensutveckling i lågkonjunktur.

Kraschen i bostadsbyggandet – vad måste göras?

Seminarium kl 15, Kilgränd 1

Arrangör: Hyresgästföreningen

Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson deltar i samtal om vart Sveriges bostadspolitik är på väg.

Kan nordisk samverkan och nya finansieringslösningar påskynda utbyggnaden av stomnätskorridoren?

Seminarium kl 16.30, Fiskaregränd 5

Arrangör: Bottniska korridoren m fl

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i samtal om vilka krav på infrastrukturen som Sveriges Nato-inträde och den gröna omställningen för med sig.

Vad kan vända utvecklingen för lärarutbildningen?

Seminarium kl 17.15, Cramérgatan 3

Arrangör: AcadeMedia

Byggföretagens expert inom kompetensförsörjning Elin Kebert deltar i samtal om framtidens lärarutbildning.

  • Torsdag 27 juni

Hur ökar vi attraktionskraften för bygg- och hantverksyrken?

Seminarium kl 12.30, Donnersgatan 6

Arrangör: Essve

Byggföretagens expert inom kompetensförsörjning Elin Kebert deltar i samtal om rekryteringsläget inom bygg.

Hur säkerställer vi möjligheterna med Möjligheternas byggregler?

Seminarium kl 13, Donnersgatan 6

Arrangör: Svensk Byggtjänst  

Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson deltar i samtal om det nya system för byggregler som Boverket föreslår.

Fler småhus – hur ska det gå till?

Seminarium kl 16, Strandgatan 6, Clarion Hotel

Arrangör: Bostadspolitik.se m fl

Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson deltar i samtal om hur drömmen om ett eget hus kan bli tillgänglig för fler.

Så bygger vi attraktiva livsmiljöer för alla

Seminarium kl 16.45, Teaterskeppet

Arrangör: IQ Samhällsbyggnad m fl

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i samtal om framtidens hållbara samhällen.

  • Fredag 28 juni

Sätt fart på tillväxten – bygg mer i attraktiva lägen

Seminarium kl 08.45, Rostockergränd 4

Arrangör: Bygg i Tid

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i samtal om onödiga hinder i byggprocessen.

Sverige växer med järnvägen

Seminarium kl 9, Donnersgatan 6

Arrangör: FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, JBS, Swedtrain m fl

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd deltar i samtal om behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet.