Ny rapport visar på alarmerande arbetskraftsbehov i norra Sverige | Byggföretagen

Ny rapport visar på alarmerande arbetskraftsbehov i norra Sverige

Kompetensförsörjningsfrågan har kommit att spela en nyckelroll för de 1100 gröna miljarderna som ska investeras i norra Sverige de kommande åren. En ny rapport som Akademi Norr låtit göra visar på ett alarmerande behov av arbetskraft.

Publicerad:

I byggsektorn, som är en förutsättning för att få allt på plats uppger 65% av företagen i norra Sverige att de redan idag har svårt att hitta den kompetens de behöver. Detta resulterar i att de i allt större utsträckning behöver tacka nej till jobb.

– Det här är alarmerande. Nu behövs nya åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i byggsektorn, säger Evelina Åström, företagsrådgivare på Byggföretagen.

Störst är problemen att hitta utbildade yrkesarbetare, men även tjänstepersoner saknas visar Byggföretagens undersökning.

De kommande två åren förväntas byggvolymen i Västerbotten och Norrbotten öka från 42 miljarder per år till 47 miljarder. Men bristen på arbetskraft försvårar och fördyrar genomförandet av projekten, vilket riskerar att de helt uteblir då företagen saknar den kapacitet som krävs resurs- och kompetensmässigt.

– Om norra Sverige ska kunna växa och få fler invånare till följd av de stora industrisatsningar som skapar mängder med nya arbetstillfällen, behövs det också fler medarbetare inom byggsektorn, säger Evelina Åström.

Ta del av rapporten här


Rapporten har gjorts främst genom enkätundersökningar och i dialog med det offentliga och näringslivsrepresentanter. Den ska bidra till att vi på ett bättre sätt kan planera och anpassa utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov. Vidare är målet att informera och underlätta effektiva åtgärder för kompetensförsörjningen samt att det ska kunna användas som ett underlag för planering och dimensionering av utbildningsplatser.