Nya lagar och regler som berör dig i byggbranschen | Byggföretagen

Nya lagar och regler som berör dig i byggbranschen  

Den 1 juli träder flera nya lagar och regler i kraft. Här har vi samlat förändringar som berör företag inom bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Höjt tak för ROT-avdrag

Taket för ROT-avdraget höjs till 75 000 kronor. Höjningen gäller tillfälligt under 2024. Det gemensamma maxtaket för ROT och RUT på 75 000 kronor tas också bort och separeras. I stället gäller maxtaket för respektive avdrag var för sig, detta innebär att privatpersoner kan få ett totalt avdrag på 150 000 kronor. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024 och gäller för helåret 2024.

Här kan du läsa mer

Bokföringslagen moderniseras

Kravet på att man måste spara sina papperskvitton slopas. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2024 och innebär att företag inte längre behöver spara papperskvitton efter att de har digitaliserats.

Här kan du läsa mer

Mer omfattande krav från EU på hållbarhetsrapportering

Nya krav på företagens hållbarhetsrapportering och på redovisningen av könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag. Företagens rapportering ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar. För att säkerställa att svenska företag kan verka på konkurrenskraftiga villkor inom EU föreslår regeringen att direktiven genomförs på miniminivå.

Här kan du läsa mer