Så ska grundskoleeleverna i Värmland lockas till byggbranschen | Byggföretagen

Så ska grundskoleeleverna i Värmland lockas till byggbranschen

Byggföretagens byggförening i Värmland har valt att under läsåret 24/25 gå in som partner i Ung Företagsamhets koncept Grundskoleutmaningen. Carin Hansdotter, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen, berättar mer.

Publicerad:

Varför går Byggföretagen i Värmland in som partner i Grundskoleutmaningen?

-Den lokala styrelsen har under några år sett vikten av att möta barn- och ungdomar tidigt för att kunna presentera byggsektorns yrken som ett bra alternativ. Detta för att få fler att välja gymnasieprogram som är riktade mot byggbranschen. De har sedan 2021 drivit Byggkollo och är också partner i konceptet Arbetsmarknadskunskap. Att ge elever i skolår 7-9 en grundskoleutmaning där Ung Företagsamhet skapar ett undervisningsmaterial baserat på byggbranschens utmaningar, yrken och projekt ger ytterligare en möjlighet att få visa upp branschens olika yrken och möjligheter, säger Carin Hansdotter.

Vad hoppas ni det ger för resultat?

Förhoppningen är att utmaningen ”Bygg framtidens centrum” ska locka skolungdomar till att se byggbranschen som en framtida yrkesväg. Vi tror att om eleverna får förståelse för vilken betydelse samhällsbyggnadssektorn har för människors vardag, för miljöfrågan och för nästa generation så blir det mer lockande att välja en gymnasieväg som leder in i byggbranschen.

Vi har sett tidigare års Grundskoleutmaningar och hur det har inspirerat skolungdomarna inför framtiden och vi hoppas att vår utmaning ska göra detsamma, säger Carin Hansdotter.

Läs mer om Grundskoleutmaningen här