”Viktigt att det offentliga vågar gå före” | Byggföretagen

”Viktigt att det offentliga vågar gå före”

Hallå där Maria Skoog, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Skaraborg. Under året har du och byggföreningen ordnat möten och även en byggbranschdag för att skapa dialog med kommunerna om det växande bostadsbehovet. Berätta mer!

Publicerad:

Hur ser läget och behovet ut i Skaraborg?
– Vi står inför en stor tillväxt med stora industrietableringar, försvaret som förstärker och kriminalvården som bygger ut rejält. Detta kommer kräva fler bostäder – 12 000 fram till 2030 för att möta behoven. Även samhällsfastigheter och infrastruktur behövs. Samtidigt råder tuffa tider i branschen. Att skapa rätt förutsättningar i tid är avgörande och detta måste vi göra tillsammans.

Hur har ni gjort för att nå ut till kommunerna?
– Vi har bjudit in till möten med vårt hus och bostadsutskott i syfte att hjälpa och lära av varandra, spåna lösningar tillsammans och jobba som ett lag för Skaraborgs bästa. I mars arrangerade vi också en byggbranschdag där över 100 representanter från branschen och Skaraborgs samtliga kommuner samlades för att diskutera hur vi löser bostadsförsörjningen i vår region.

Vad har ni sett för resultat?
– I dessa tider är det viktigt att det offentliga vågar gå före, och fortsätter planera och satsa framåt. Nu har kommundirektören i Skövde fått i uppdrag att se över om Skövdebostäder kan bli mer flexibla – att bygga mer i lågkonjunktur och även bygga bostadsrätter.

Ett annat resultat är att vi nu oftast beskriver Skaraborg som en och samma arbetsmarknadsregion, och att vi samverkar över kommungränserna. Vi arbetar med en utvecklingsstrategi, gemensam energiförsörjning, och en bostadsförsörjningsplan för hela Skaraborg. Tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund jobbar vi också med flera åtgärdspunkter, bland annat vilka faktorer som ger ökade byggkostnader.