Ny rapport om Västsveriges betydelse för den gröna omställningen | Byggföretagen

Ny rapport om Västsveriges betydelse för den gröna omställningen

Hallå där, Maria Strömberg, regionchef på Byggföretagen i väst. Nyligen släpptes rapporten Så lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft, framtagen på uppdrag av bland annat Byggföretagen i väst. Berätta mer!

Publicerad:

Vad handlar rapporten om?

– Rapporten lyfter Västsveriges betydelse för den gröna omställningen. Det sker många satsningar här just nu – utvecklingen av Nordens största och viktigaste hamn i Göteborg, det växande life science-klustret i Mölndal, upprustningen av slussarna i bland annat Trollhättan, ny batterifabrik i Mariestad samt etableringar kopplat till e-handeln i Borås. Detta skapar stora behov och ställer krav på det offentliga – inte bara lokalt utan också nationellt. Rapporten innehåller därför fyra uppmaningar till statliga beslutsfattare: stärk bostadsförsörjningen, säkra kompetensen, satsa på modern och robust infrastruktur samt trygga industrins energiförsörjning.

Varför har rapporten tagits fram?

– Sveriges gröna omställning är viktig för att behålla den internationella konkurrenskraften, och en av de största omställningarna i svensk historia sker just nu i Västsverige. Den är betydelsefull för oss här i regionen såväl som för Sverige i stort. Därför vill vi nu kroka arm med nationell nivå för att kunna möta alla de behov och möjligheter som satsningarna genererar. Bland annat behövs stöd för etablerings- och expansionskommuner – som flera av de västsvenska kommunerna är. För att säkra Västsveriges tillväxt och fortsätta bidra till Sveriges BNP, behöver bostäder byggas och infrastruktur prioriteras.

Vad betyder satsningarna för Byggföretagens medlemsföretag?

– Alla dessa satsningar innebär byggprojekt – alltifrån bostäder, kontor och lokaler till infrastruktur. Det rådande konjunkturläget har slagit hårt mot bostadsbyggandet, och nu gäller det att få upp produktionen på en jämn och hög nivå. Här krävs att det offentliga fortsätter satsa, och politiska reformer för att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden. Det krävs också att kompetensförsörjningen fungerar så det finns byggare till alla dessa projekt.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Byggföretagen i väst, Boråsregionens kommunalförbund, Business Region Göteborg, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, Mariehus AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Svenskt Näringsliv, Västra Götalandsregionen samt Västsvenska Handelskammaren.

Läs rapporten här.