Polisen: Så kan du skydda dig bättre vid stölder | Byggföretagen

Polisen: Så kan du skydda dig bättre vid stölder

Under en längre tid har det skett väldigt mycket verktygsstölder och stölder av maskiner, framförallt från olika former av byggarbetsplatser. Nu varnar polisen för att de anmälningar som inkommer till dem ofta är för bristfälliga, vilket gör det svårt för dem att lyckas hitta rättmätig ägare till de beslag som görs.

Publicerad:

Stoppa tjuven! Anmäl samtliga brott.

– Vi får ofta lämna ut verktyg till dem vi tar dem i beslag ifrån, för att vi inte kan bevisa att det inte är deras, och inte hitta ngn annan som gör anspråk på dem, säger Anna Shelin, kommunpolis i Huddinge.

Samtidigt ger polisen två handfasta tips för att bättre skydda sig mot stölder:

  • Ha koll på tillverkningsnummer eller andra märkningar för att kunna uppge det vid polisanmälan
  • DNA-märk verktyg och maskiner, för att underlätta återlämnande till rättmätig ägare.

DNA-märkningar har också hittills visat sig ha en bra brottsförebyggande effekt, i och med att man också sätter upp skyltar och dekaler på arbetsplatsen, att verktyg och maskiner är DNA-märkta. DNA-märkt gods är inte lika attraktivt på ”andrahandsmarknaden”.

Ladda ner Byggföretagens checklista om hur du skyddar dig mot byggstölder