Fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

Fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045

Sverige växer. Inom en överskådlig framtid är vi 11 miljoner invånare vilket innebär att det behöver byggas nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler.

Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Idag samlar färdplanen runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit gemensamt mål om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med sex andra branschorganisationer samt Trafikverket. Vill ert företag också vara med? Kontakta Byggföretagen och kontaktperson Anna Lönn Lundbäck.

Ladda ner Färdplanen här

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-07-01

Så hanterar du avfall på rätt sätt

Genom Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer kan du minska belastningen på klimat och miljö.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-28

Så ska branschen nå klimatmålen

Vad behövs för att bygg- och anläggningssektorn ska bli klimatneutral senast år 2045? I september bjuder Byggföretagen med flera in till en heldag med fokus på fossilfri konkurrenskraft.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-02

Hållbart byggande viktigt för hushållen i valet av ny bostad

Minskade koldioxidutsläpp rankas som den viktigaste frågan för det gröna samhällsbyggandet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-05-31

Bygg- och anläggnings­sektorn rapporterar om färdplansarbetet

Nu lämnas årets rapportering från Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn över till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-05-20

Bygg­företagen värvar projektledare för klimatomställning

År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningsbranschen ställer om. Nu stärker Byggföretagen sitt arbete med att uppnå en klimatneutral bransch genom att värva en projektledare för klimatomställning.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-29

Ökade krav på klimatneutralt byggande när EU utser klimatstäder

Sju svenska städer har valts ut till EU:s satsning på klimatneutrala städer 2030. ”Detta kommer innebära ökade krav på klimatneutralt byggande för våra medlemsföretag” säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-04-27

Kartläggning av utsläpp – nyckel till minskad klimatpåverkan

Genom klimatberäkning har medlemsföretaget Golvkedjan fått kunskap om hur mycket koldioxid verksamheten släpper ut, och på så sätt kunnat vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef Väst och nationell hållbarhetssamordnare

Tel: +46 31 708 41 16

anna.lonn.lundback@byggforetagen.se