AMP-Guiden | Byggföretagen

AMP-Guiden

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och ett styrmedel för ett säkert och tryggt arbete. För att förenkla framtagandet av en arbetsmiljöplan har ett malldokument utarbetats, den så kallade AMP-Guiden (Arbetsmiljöplan-Guiden).