Utan rubrik | Byggföretagen

Uppdaterad:

Här kan du se sändningen av Årets Byggkvinna 2021:

Priset Årets byggkvinna uppmärksammar kvinnliga förebilder som bidrar till en mer inkluderande och jämställd byggbransch.

Priset, som är ett samarbete mellan Byggföretagen och medgrundaren Sandra ’Byggsandra’ Mobaraki, kan tillfalla såväl yrkesarbetare som tjänstemän och chefer från hela byggindustrin.

Juryn representeras av aktörer från hela byggbranschen. En av sju juryplatser representeras av ”Folkets röst”.

Läs här om finalisterna till Årets byggkvinna 2021

 

Finalisterna i Årets byggkvinna 2021. Från vänster: Stephanie Olsson, lagbas, Veidekke – Emilia Carlman, produktionschef, NCC – Emmalena Andersson, byggchef, Plåtslageri1