Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-10

Catharina Elmsäter-Svärd agendasättare inom hållbarhet

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, kommer på 36:e plats när branschtidningen Dagens Opinion rankar Sveriges 100 viktigaste agendasättare inom klimat och hållbarhet.

Pressrelease
Publicerad: 2021-05-04

Bygg­företagen kommenterar strandskyddsutredningen

Byggföretagen förordar att strandskyddet görs om i grunden och att kommunerna får ökad beslutsmakt i frågor gällande strandskydd. "Det måste bli tydligare att markanvändning vid stränder i tätortsmiljö är en kommunal fråga", säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-27

Nu startar webbinarieserien om framtidens järnväg

Byggföretagen bjuder in till flera kunskapshöjande webbinarium om hur transportinfrastruktur kan bli en motor för bostadsbyggande, ökad tillväxt och en hållbar omställning.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-22

Så skapas hållbar renovering i samverkan

Byggföretagen medarrangerar webbinarium 26/4 om möjligheten att renovera hållbart och lönsamt. Moderater är vår energiexpert Birgitta Govén.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-21

Succé för Byggrummet på nya mötesplatsen Clubhouse

Hallå där! Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, som har startat "Byggrummet" på sociala medier-tjänsten Clubhouse, tillsammans med Rebecka Romin och Sandra Mobaraki.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-20

Nationalekonomen: Planfinansiering blir ryckigt

Regeringens infrastrukturproposition är inte tillräcklig för att dels betala tillbaka skulden som långvarig underfinansiering fört med sig, dels investera i nya stambanor. Det menar Byggföretagens nationalekonom Johan Deremar som analyserat reformutrymmet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-19

Därför är miljöcertifiering en konkurrensfördel

Byggföretagens experter Marianne Hedberg, miljö, och Birgitta Govén, energi, medverkar den 28 april i ett webbinarium om miljöcertifiering av byggnader hos Swedish Green Building Council.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-16

Bygg­företagen om nya infrastrukturpropositionen

Regeringen har presenterat den nya infrastrukturpropositionen. Den ekonomiska ramen för 2018–2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde. Ramen för perioden 2022–2033 föreslås till 799 miljarder i 2021 års priser.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-15

Bygg­företagen kommenterar regeringens vårbudget

Regeringen lägger 45 miljarder kronor på reformer i vårbudgeten som presenterades under torsdagen. Samtidigt kvarstår frågetecken kring eventuella skattehöjningar och det faktiska utrymmet för investeringar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-14

Det behövs en handlingsplan för laddinfrastruktur

Trafikverket bör ta fram en handlingsplan hur laddinfrastruktur ska installeras längs med spåranläggningen. Det skriver Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, i ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth.