Lathund för journalister | Byggföretagen

Lathund för journalister

Uppdaterad:

Industrins förhandlingar styr löneökningen även i byggsektorn  

Sverige har redan en välordnad upparbetat arbetsordning för hur kollektiva löneökningar fastställs. Först enas parterna inom industrin om ett nytt industriavtal. Deras avtal utgör det så kallade märket. Märket är ett riktmärke för hur stor löneökningen ska vara i andra branscher, bland annat byggbranschen. När vi förhandlar med våra motparter förhåller vi oss till den redan bestämda märkesnivån och kommer överens om hur löneökningen ska fördelas i förhållande till tex pension och andra kollektivavtalade villkor.

Arbetsgivarna inom industrin har lagt ett bud i förhandlingarna på en årstakt på 2,0 procent samt ett engångsbelopp om 3 000 kronor i ett 12-månaders avtal. Facken inom industrin har lagt ett bud på 4,4 procent plus en låglönesatsning.


Byggföretagens kollektivavtal berör 115 000 människor

Byggföretagen förhandlar tre kollektivavtal med fem fackförbund. Våra avtal är Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet och Väg- och banavtalet. Våra avtalsparter är Byggnads, Seko, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen. Tillsammans berör våra avtal cirka 115 000 anställda av den totala byggsektorn på cirka 350 000 människor.


Byggföretagen representerar drygt 3900 företag

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Vi samlar drygt 3900 medlemsföretag. Totalt finns drygt 100 000 byggföretag i Sverige.


Fyra kategorier av företag i bygg- och anläggningsbranschen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med drygt 3900 medlemsföretag. Våra medlemsföretag har kollektivavtal och har förbundit sig att följa gällande lagar och regler.

Drygt 12000 företag i branschen har valt att teckna kollektivavtal direkt med fackförbundet Byggnads – utan att vara medlemmar i Byggföretagen. Dessa kallas för hängavtalsbundna företag.

I bygg- och anläggningsbranschen finns också företag som verkar utan kollektivavtal. Bland dessa finns dels företag som betalar skatt, pension och försäkring, dels företag som genom att göra fusk till sin affärsidé inte har i branschen att göra.


När löper befintliga kollektivavtal ut?

Tjänstemannaavtalet – 31 mars
Byggavtalet – 30 april
Väg- och banavtalet – 30 april


Byggbranschen genererar miljarder till Sveriges välfärd

Den svenska byggbranschen motsvarar 11 procent av landets BNP. Varje år genererar vi skatteintäkter på närmare 40 miljarder kronor till skola, vård och omsorg.


Vem är Byggföretagens förhandlingschef?

Mats Åkerlind är Byggföretagens förhandlingschef.