Tre yrkanden från Byggnads som hotar företagandet | Byggföretagen

Tre yrkanden från Byggnads som hotar företagandet

Just nu pågår förhandlingarna i avtalsrörelsen. Byggföretagen har samlat tre yrkanden från Byggnads som hotar företagandet i bygg- och anläggningsbranschen.

Uppdaterad:

Byggnads vill att byggföretag med byggavtalet huvudsakligen ska ha egen personal inom alla yrkesgrupper, exempelvis relining, sprutisolering, mudderverksoperatörer och håltagning. De vill även att alla byggföretag till 100 % ska genomföra byggstädning och ställningsbyggandet med egen personal. 

Byggföretagen säger nej till detta eftersom vi värnar den fria företagsamheten och ser en stor vikt av att Sverige även i framtiden har många små- och medelstora byggföretag. Skulle Byggnads förslag bli verklighet innebär det att en övervägande majoritet av Byggföretagens 4 000 medlemsföretag skulle få svårt att fortsätta driva sina företag som idag. Det skulle vrida tillbaka de senaste årens nödvändiga specialisering som lett till både högre produktivitetsutveckling och säkrarare arbetsplatser.


Byggnads vill återinföra granskningsarvodet för att Byggföretagens medlemmar ska betala löner till nya ombudsmän som kontrollerar de hängavtal de själva undertecknar.

Byggföretagen säger nej till detta eftersom vi anser att parten som tecknar avtalet också är de som ska säkerställa seriositeten. Vi håller dock med om är att kontrollen är viktig. Inte minst eftersom vi idag tyvärr ser exempel på bolag som inte klarar Byggföretagens krav på medlemskap men som Byggnads väljer att släppa fram. I de fallen skapar hängavtalen en seriös fasad för en oseriös verksamhet. Därför bör Byggnads använda de tiotals miljoner som man drar in på årsavgiften för hängavtalsbundna företag till att faktiskt göra gedigna bakgrundskontroller. Man ska också komma ihåg att Europadomstolen 2007 slog fast att granskningsavgiften stred mot de mänskliga rättigheterna.


Byggnads vill ta bort dagens möjlighet för företag att träffa överenskommelser lokalt på arbetsplatsen. I stället ska Byggnads regionala tjänstemän fatta besluten om arbetstidsförläggning.

Byggföretagen säger nej till detta eftersom det skulle försvåra möjligheterna för medlemsföretagen att möta beställarkrav, ordningsföreskrifter och säkerhetsaspekter. Tvärtom vill vi se flexiblare arbetstider som anpassar byggbranschen till dagens krav på ett modernt familjeliv, där föräldrarna hjälps åt med barnen. För småbarnsföräldrar som vill och behöver lämna barn på förskola, eller är frånskild och lever ett varannan-vecka-liv, kan dagens arbetstidsförläggning på 06.30 – 17.00 ställa till problem. Många gånger hinner man helt enkelt inte lämna barnen innan arbetet börjar. Det är inte hållbart.