Avtal 2023 | Byggföretagen

Avtal 2023

Under 2023 kommer hundratals kollektivavtal att omförhandlas. Tre av dem berör byggbranschen – Byggavtalet, Väg- och banavtalet samt Tjänstemannaavtalet.

Avtalsrörelsen inleds med att parterna växlar yrkanden, vilket sker under februari.

Frågor och svar

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-01-12

Avtalsrörelsen i media – opinionsläget just nu

Avtalsrörelsen får allt större utrymme i medierapporteringen. Här sammanfattar vi de senaste veckornas viktigaste nyheter och kommentarer.

Pressrelease
Publicerad: 2022-12-28

Byggbarometern: Tunnare orderböcker under 2023

Byggföretagens medlemsföretag tror på tunnare orderböcker under 2023 års första månader. Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-21

Avtalsrörelsen i media – opinionsläget just nu

Avtalsrörelsen får allt större utrymme i medierapporteringen. Här sammanfattar vi de senaste veckornas viktigaste nyheter och kommentarer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-21

Bygg­företagen kommenterar industrins avtalsyrkanden

Den 21 december växlade Teknikföretagen de formella avtalskraven inför Avtal2023 med If Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-08

Bygg­företagen kommenterar LO-samordningen

Byggnads förbundsstyrelse har beslutat att förbundet ställer sig bakom LO-samordningen i årets avtalsrörelse.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-12-05

Larmet: Allt fler frågor om arbetsbrist

Nu börjar den bistra konjunkturen märkas hos byggföretagen. Ett tecken på det är att allt fler samtal till Rådgivningen hos Byggföretagen handlar om arbetsbrist.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-11-29

Avtalsrörelsen i media – opinionsläget just nu

Avtalsrörelsen får allt större utrymme i medierapporteringen. Här sammanfattar vi de senaste veckornas viktigaste nyheter och kommentarer.

Det är skillnad på byggare och byggare

Byggföretagens medlemmar är de schyssta byggarna som krävs när samhället växer. Det är vi som ser till att bostäder, arbetsplatser och vägarna däremellan byggs på schyssta grunder.

Våra medlemmar har kollektivavtal, sätter säkerheten främst och respekterar lagar och regler. Vi vill ha en byggbransch med nolltolerans mot fusk och kriminalitet.

Byggföretagens fem fokusområden är attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och klimatomställning.

Läs mer

För journalister och media