Väg- och Banavtalet

Avtal nr 71 inom Byggföretagen

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-06

Ändringar i kap. 6 Väg- och Banavtalet rörande den så kallade LAS-åldern (åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning)

Som tidigare har informerats om har det skett ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) avseende rätten att kvarstå i anställning till viss ålder. Byggföretagen och Seko har enats om följdändringar i kap. 6 i Väg- och Banavtalet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-04

Indirekta personalkostnader år 2021

Byggföretagen gör inte längre någon genomsnittsberäkning av de indirekta personalkostnaderna för arbetare respektive tjänstemän. Anledningen är att uppgifterna måste ses som preliminära och kan variera kraftigt mellan olika företag. De bifogade sammanställningarna är framför allt framtagna för att kunna användas vid personalbudgetering. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-23

Nya skärpta rutiner för medlems­företag vid utebliven registrering av löneuppgifter i Lösen 1, Byggavtalet

Mellan Byggföretagen och Byggnads gäller sedan 2011 en överenskommelse om byggavtalsbundna arbetsgivares skyldighet att registrera granskningsunderlag för tidlöner genom det digitala verktyget Lösen 1 (bygglosen.se). Parterna använder bl. a datauppgifterna för framtagande av lönestatistik för Byggavtalets olika geografiskt indelade löneområden.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-23

New stricter routines for member companies in the event of non-registration of payroll data in Lösen 1, the Construction Agreement

An agreement applies between the Swedish Construction Federation and the Swedish Building Workers’ Union (Byggnads) since 2011 on the obligation of employers bound by construction agreements to register review documentation for time wages through the digital tool Lösen 1 (https://www.bygglosen.se/). The parties use the data, inter alia, for the production of wage statistics for the Construction Agreement’s different geographically divided wage areas.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-14

Ferielöner 2021/2022

Här hittar du rekommenderade och beslutade ferielöner för 2021/2022.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-06

Alla lärlingar omfattas av avtal om anställningsskydd från 1 juli 2021

Med det nya yrkesutbildningsavtalet som infördes 2020 följer att lärlingar övergår till att omfattas av anställningsskyddsreglerna i Byggavtalet och Väg- och Banavtalet. De lärlingar som har anställts fram till 31 december 2020 enligt föregående yrkesutbildningsavtal har varit undantagna från dessa regler. Reglerna innebär att dessa tidigare anställda lärlingar övergår till att vara tillsvidareanställda den 1 juli.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-03

Arbetsmiljöverket inför riktade inspektioner på större byggentreprenader

I januari gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-01

Nyheter kring lärlingsanställningar

Nya mallar för anställning av lärlingar i Arbetsgivarguiden och påminnelser om förändrade anställningsskyddsregler för lärlingar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-26

Arbetsgivarnytt – nyhets­uppdatering om korttidsarbete

Vi har tidigare skickat ut information om förlängningen av stöd för korttidsarbete och vilka ändringar som gjorts i regelverket inför 2021 (de nya reglerna gäller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021). Det kommer löpande ny information om stödet från Tillväxtverket och regeringen. Vi hänvisar därför i första hand till Tillväxtverket för aktuell information.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-26

Viktig information om avtalsperioder för korttidsarbete under 2021

Byggföretagen har tidigare skickat ut ett arbetsgivarnytt om förlängningen av stöd för korttidsarbete under 2021 och de nya regler som kommer att gälla.