Svemekavtalet

Avtal nr 91 inom Byggföretagen

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-03

Arbetsmiljöverket inför riktade inspektioner på större byggentreprenader

I januari gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-22

Nya överenskommelser om korttidsarbete under 2021

Regeringen har föreslagit att reglerna om stöd för korttidsarbete förlängs till den 30 juni 2021.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-08

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs i Sverige från och med den 1 januari 2021

Riksdagen har beslutat att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Samtidigt införs en skyldighet för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-08

An economic employer concept is being introduced in Sweden starting from 1 January 2020

The Swedish Parliament (Riksdag) has decided to introduce an economic employer concept in connection with taxation of foreign workers who are working temporarily in Sweden.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-18

Omfattande konfliktvarsel på Byggavtalets avtalsområde

Byggnads har den 18 november 2020 överlämnat ett varsel om stridsåtgärder. Varslet innebär total arbetsnedläggelse och blockad på de arbetsplatser som omfattas av varslet. Mer detaljerad utredning om varslets omfattning och konsekvenser pågår i samarbete med berörda företag. Det kan redan nu konstateras att varslet är mycket omfattande.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-03

New Swedish Labour Court judgement regarding unfair treatment with interesting statements concerning probationary employment

Recently, the Labour Court announced a ruling in a case concerning alleged discrimination and alleged unfair treatment under the Swedish Parental Leave Act. Although the case concerned a relatively narrow legal issue, the judgment contains interesting opinions and statements.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-21

New rules for posting that entered into force on 30 July 2020

On 30 July 2020, changes in the Posting of Workers Act, entered into force. The changes are a consequence of the changes that were made in the EU’s posting directive, through the so-called amending directive, which is now being introduced at a national level.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-15

Short-term work and paid apprentices-trainees

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth, has announced that it is incompatible with the Short-term Work Allowance Act to employ paid apprentices and trainees.