Tjänstemannaavtalet

Avtal nr 999 inom Byggföretagen

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-06-30

Information om korttidsarbete till Bygg­företagens medlemmar

Riksdagen har den 23 juni 2021 beslutat att förlänga de nuvarande tillfälliga reglerna om stöd vid korttidsarbete under juli-sep. Byggföretagen har med anledning av det träffat överenskommelser med samtliga sina motparter om att förlänga de centrala kollektivavtalen om korttidsarbete i enlighet med riksdagens beslut.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-25

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs i Sverige från och med den 1 januari 2021 (uppdaterad den 25 maj 2021)

Riksdagen har beslutat att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Samtidigt införs en skyldighet för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-04

Indirekta personalkostnader år 2021

Byggföretagen gör inte längre någon genomsnittsberäkning av de indirekta personalkostnaderna för arbetare respektive tjänstemän. Anledningen är att uppgifterna måste ses som preliminära och kan variera kraftigt mellan olika företag. De bifogade sammanställningarna är framför allt framtagna för att kunna användas vid personalbudgetering. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-23

Nya skärpta rutiner för medlems­företag vid utebliven registrering av löneuppgifter i Lösen 1, Byggavtalet

Mellan Byggföretagen och Byggnads gäller sedan 2011 en överenskommelse om byggavtalsbundna arbetsgivares skyldighet att registrera granskningsunderlag för tidlöner genom det digitala verktyget Lösen 1 (bygglosen.se). Parterna använder bl. a datauppgifterna för framtagande av lönestatistik för Byggavtalets olika geografiskt indelade löneområden.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-14

Ferielöner 2021/2022

Här hittar du rekommenderade och beslutade ferielöner för 2021/2022.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-03

Arbetsmiljöverket inför riktade inspektioner på större byggentreprenader

I januari gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-26

Arbetsgivarnytt – nyhets­uppdatering om korttidsarbete

Vi har tidigare skickat ut information om förlängningen av stöd för korttidsarbete och vilka ändringar som gjorts i regelverket inför 2021 (de nya reglerna gäller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021). Det kommer löpande ny information om stödet från Tillväxtverket och regeringen. Vi hänvisar därför i första hand till Tillväxtverket för aktuell information.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-26

Viktig information om avtalsperioder för korttidsarbete under 2021

Byggföretagen har tidigare skickat ut ett arbetsgivarnytt om förlängningen av stöd för korttidsarbete under 2021 och de nya regler som kommer att gälla.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-22

Nya överenskommelser om korttidsarbete under 2021

Regeringen har föreslagit att reglerna om stöd för korttidsarbete förlängs till den 30 juni 2021.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-08

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs i Sverige från och med den 1 januari 2021

Riksdagen har beslutat att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Samtidigt införs en skyldighet för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.