Lathund för journalister

Uppdaterad:

Tjänar en byggnadsarbetare mer än en journalist?

Ja. En byggnadsarbetare med ackordslön tjänar i genomsnitt 38 800 kronor i månaden. Det är 200 kronor mer än genomsnittslönen för en journalist som är 38 600 kronor. En undersköterska tjänar 28 900 kronor i månaden. För mer information se Lönestatistik för byggnadsarbetare 2020.


Byggföretagen bestämmer inte hur stor löneökningen blir 

Sverige har redan en välordnad upparbetat arbetsordning för hur kollektiva löneökningar fastställs. Först enas parterna inom industrin om ett nytt industriavtal. Deras avtal utgör det så kallade märket. Märket är ett riktmärke för hur stor löneökningen ska vara i andra branscher, bland annat byggbranschen. Den 1 november meddelade parterna att man enats om 5,4 procents löneökning under 29 månader. När vi förhandlar med våra motparter förhåller vi oss till den redan bestämda märkesnivån och kommer överens om hur löneökningen ska fördelas i förhållande till tex pension och andra kollektivavtalade villkor.


Coronapandemin har slagit hårt mot svensk byggbransch

Sedan januari har 854 byggföretag gått i konkurs medan 6200 personer varslats om uppsägning. Enligt vår senaste konjunkturrapport som kom i oktober minskar sysselsättningen inom bygg- och anläggning med 8 000 personer mellan 2019 och 2021.


Byggbranschen genererar miljarder till Sveriges välfärd

Den svenska byggbranschen motsvarar 11 procent av landets BNP. Varje år genererar vi skatteintäkter på närmare 40 miljarder kronor till skola, vård och omsorg.


Vi representerar 3700 medlemsföretag

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. Vi samlar cirka 3700 medlemsföretag.


Våra kollektivavtal berör 150 000 människor

Byggföretagen förhandlar 3 kollektivavtal med fem fackförbund. Våra avtal är Byggavtalet. Tjänstemannaavtalet och Väg- och banavtalet. Våra avtalsparter är Byggnads, Seko, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen. Tillsammans berör våra avtal cirka 150 000 anställda av den totala byggsektorn på cirka 350 000 människor.


Nya kollektivavtal förväntas vara på plats

Byggavtalet senast 15 november. För Tjänstemannaavtalet gäller 13 november och Väg- och banavtalet 1 december.


3 konkreta avtalskrav gällande Byggavtalet

  • Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00.
  • Byggföretagen vill stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

På avtalswebben Avtal2020 återfinns alla nyheter kopplade till respektive kollektivavtal.


Vem är Byggföretagens förhandlingschef?

Mats Åkerlind är Byggföretagens förhandlingschef.