external_link

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-16

K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

Under 2012 tog vi, Skanska tillsammans med SBUF fram en rapport med fokus på att öka säkerheten samt minska skador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i byggproduktionen. Målet var att ta fram en säkerhetsritning och ett förslag på arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningar som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen. Genom att ta fram en säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt uppnås också sekundäreffekten att lösningar som inte är säkra kan projekteras bort. Du hittar rapporten här.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-29

Centrum för Cirkulärt Byggande

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-29

Dialogmaterial Säkerhetsdagen 2021

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-18

Brim försäkringsprogram avseende entreprenad­försäkring

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-26

PSI- Personlig säkerhetsinstruktion

PSI- Personlig säkerhetsinstruktion är Rentalbranschen’s säkerhetsblad riktat till maskinanvändare. Olyckor med maskiner är en av de vanligaste i byggbranschen och med PSI ges en enkel och tydlig maskininstruktion för att minimera dessa. Som medlem i SR finns möjligheten att implementera PSI bladen i uthyrningsverksamheten efter egna förutsättningar och behov för att ge slutanvändarna den bästa förutsättningen för en säkrare arbetsmiljö.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-18

Ställningar

Du hittar mer information om ställningar på Ställningsentreprenörernas hemsida: www.stib.a.se.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-09

Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-12-04

Dialogmaterial Säkerhetsdagen 2015-2020

Den internationella Arbetsmiljödagen 28 april är en årlig internationell kampanj för att främja en säker, hälsosam och anständigt arbete. Den 28 april är för övrigt också dagen som den fackliga rörelsen har vigt åt att hedra alla som har omkommit i arbetet. Här hittar du det dialogmaterial som vi tagit fram genom åren. Dessa kan du använda dig av vid ett personalmöte eller dylikt.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-21

Nya avfallsregler 2020-10-16

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-06

Riktlinjer på byggarbetsplatsen – skolhuvudman