BKMA Certifiering | Byggföretagen

BKMA Certifiering

Genom en byggbranschanpassad BKMA Certifiering blir ditt förtag rustat för mer lönsamma affärer och expansion. En fullt ut kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierad verksamhet ger dig en stark organisation och avgörande konkurrensfördelar vid nationella upphandlingar och projekt.

Uppdaterad:

Från och med den 1 juli 2024 kommer Byggföretagens KMA, BKMA, inte längre att erbjuda tjänsterna BKMA ISO och BKMA Ordning. Vi kommer i stället att renodla och ytterligare stärka upp vår huvudtjänst BKMA Certifiering, samt möjliggöra vår certifiering för hela byggbranschen.