Bygg­företagens verksamhetsledningssystem

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

BKMA har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystem BF9K och Povel. Nuvarande BF9K-certifikat eller Poveldiplom är giltiga fram till nästa ordinarie revision.

Att certifiera företaget inom BKMA – en lönsam investering

En certifiering ger många fördelar, det ger försprång i upphandlingar och kan vara avgörande för att ditt företag ska få uppdraget. Certifieringen ökar effektiviteten i verksamheten och även kvaliteten på det arbete som utförs.

Kunderna vet att de får en bra produkt och kan lita på dig som leverantör.

Med certifiering enligt BKMA blir det lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Genom certifieringen underlättas introduktionen av nya medarbetare i företaget och arbetssättet blir enhetligt.

När alla arbetar på samma sätt ger det möjlighet till att öka lönsamheten och konkurrenskraften.

Systemet passar alla företag i byggbranschen – i hela landet. Utgångspunkten är att säkra byggprojekt och att utveckla företaget. Systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Samtidigt ger det trygghet för företagets kunder.

Varje företag bygger sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem utifrån BKMA-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav.

Varför ska du välja BKMA framför andra ledningssystem?

För många företag kan det vara svårt att på egen hand hantera och utveckla en verksamhetsstyrning som på ett systematiskt sätt tar ett samlat grepp om hela verksamheten. Olika ledningssystem tillsammans med standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå och är inte fullt ut anpassade till byggbranschens verksamheter och sätt att arbeta. Detta kan vi inom BKMA hjälpa er med.

BKMA är ett verksamhetsledningssystem som är speciellt utvecklat för Byggföretagens medlemmar och fullt ut anpassat för de speciella behov som finns för både små och stora företag som är verksamma i byggbranschen.

För dig som vill gå vidare med en ISO-certifiering finns även stöd för det arbetet.

BKMA är framtaget för Byggföretagens medlemmar, ägs och drivs av Byggföretagen och har därigenom en stark systemägare. Drygt 3700 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Byggföretagen som finns representerad på 25 lokalkontor runt om i landet.

Beställare väljer certifierade företag

Det finns många anledningar till att välja ett företag som är certifierat. En certifiering enligt BKMA genomförs av en extern oberoende organisation som kontrollerar att företaget efterlever de krav som finns uppsatta inom systemet. Kraven gäller både kvalitet och dokumentation samt att regelbundna kontroller sker.

En BKMA-certifierad leverantör arbetar aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan. De har även regler och rutiner för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. Certifieringen innebär också att företaget lämnar ifrån sig egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Uppskattad tidplan och viktiga datum

  • Ny hemsida med inloggning för kunder lanseras (1:a release) 15 september 2021
  • BKMA Certifiering möjlig från 15 september 2021
    ​​
  • Sista datum för revision för att förnya Poveldiplom är 30 september 2022
  • Sista datum att ansöka om en ny Poveldiplomering är 31 december den 2021
    ​​
  • Sista datum för årlig revision BF9K är 31 december 2021 (gäller då till 31 december 2022)
  • Sista datum att erhålla ett nytt Poveldiplom är 31 mars 2022

Lars Björkeström

Projektledare BKMA

Tel: +46 31 708 41 22

lars.bjorkestrom@byggforetagen.se

Lennart Andersson

Projektledare BKMA

Tel: +46 8 587 147 57

lennart.andersson@byggforetagen.se