Bygg­företagens verksamhetsledningssystem

BKMA

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

BKMA kommer att lanseras den 15 september 2021 och ersätter de två verksamhetsledningssystem som tidigare hette BF9K och Povel. Nuvarande BF9K-certifikat eller Poveldiplom är giltiga fram till nästa ordinarie revision.

Byggföretagen KMA erbjuder tre olika produkter:

BKMA ordning

För dig som vill strukturera upp företagets projekt. Du får tillgång till de stöddokument som behövs för att på ett enkelt sätt stödja och utveckla era projekt ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

 

BKMA Certifiering

Genom en byggbranschanpassad BKMA Certifiering blir ditt förtag rustat för mer lönsamma affärer och expansion. En fullt ut kvalitets-. miljö- och arbetsmiljöcertifierad verksamhet ger dig en stark organisation och avgörande konkurrensfördelar vid nationella upphandlingar och projekt.

BKMA ISO Certifiering

Genom att ISO-certifiera ditt företag inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet skapar du möjlighet till mer lönsamma affärer. En ISO-certifierad verksamhet är internationellt erkänd och ger dig avgörande konkurrensfördelar vid upphandlingar och övriga typer av uppdrag.

Vanligaste frågorna och svaren kring övergången till nytt verksamhetsledningssystem

Ska BF9K och POVEL i sin nuvarande form ersättas med ett annat erbjudande från Byggföretagen?

Ja. Två bra system kan bli bättre genom att ta det bästa ur de båda systemen. Byggföretagen kan då erbjuda ett system med olika inriktningar där alla företag kan välja den inriktning som passar deras behov. För att kunna erbjuda ett bransch-ledande bygg-anpassat verksamhetsledningssystem behöver vi fokusera på att erbjuda ett system.

När kommer BF9K och POVEL att ersättas?

BF9K och POVEL kommer att integreras i ett nytt system under nytt namn under kontrollerade former, så en övergång kommer att ske vid ordinarie diplom/certifikats förnyelse så inga gällande certifikat eller diplom kommer att bli ogiltiga. En mer exakt tidplan kommer att presenteras under hösten.

Kommer det att bli nya och svårare krav för certifiering?

Nej, ambitionen är att överföra nuvarande BF9K-krav till det nya systemet och att inte lägga på några nya krav. Däremot att förtydliganden och om möjligt förenklingar av dagens BF9K-krav.

Kommer den nya certifieringen att ha samma status som BF9K?

Ja. Det är systemet och innehållet i sig som tidigare domar i Förvaltningsrätten fortfarande gäller för. Att det blir ett namnbyte betyder inte att systemet får börja om, alla tidigare jämförelser med ISO 9001/14001/45001 gäller även för den nya certifieringen.

När kommer BF9K och POVEL att ersättas?

Någon gång under andra halvåret 2021, planerat releasedatum är 15 september.

Vad kommer det nya verksamhetsledningssystemet att heta?

Byggföretagens verksamhetsledningssystem. Inom systemet kommer tre produkter att erbjudas. Produkterna är BKMA ordning, BKMA certifiering och BKMA ISO certifiering.

Kommer nuvarande logotyper att ändras?

Nuvarande logotyper kommer att ersättas med en ny märkning för de företag som är BKMA Certifierade.

Vad kommer det nya systemet att kosta?

Vi håller på att ta fram en prismodell för de olika modulerna som bygger på ett företags omsättning.

Behöver vi börja om med vårt arbete med verksamhetsledningssystem nu?

Nej, det nya verksamhetsledningssystemet vilar på samma grund som de befintliga systemen gör.

Vilka kan ta del av det nya erbjudandet?

Medlemsföretag i Byggföretagen, samt andra företag som tillhör en annan arbetsgivarorganisation eller hängavtal med Byggnads.

Kommer ni att ta fram några övergångsregler?

Ja, men huvudprincipen är att inga diplom och certifieringar blir ogiltiga förrän de kan ersättas vid en ordinarie extern revision.

Vad kan vi säga till våra beställare just nu?

Just nu ingenting då Povel och BF9K är fullt fungerande verksamhetsledningssystem. Vi kommer att informera beställarna när det nya systemet skall implementeras.

Känner våra beställare till att POVEL och BF9K skall ersättas?

Nej inte fullt ut ännu. Information kommer att gå ut efter hand som det nya systemet blir klart.

Vem kan vi kontakta hos Byggföretagen om vi vill veta mer om det nya systemet?

Ni kan antingen kontakta Lars Björkeström, Projektledare Povel (lars.bjorkestrom@byggforetagen.se) eller Lennart Andersson, Projektledare BF9K (lennart.andersson@byggforetagen.se).

Är det något som kommer att påverka en befintlig ISO-certifiering?

Nej, men det kommer att tas fram underlag som underlättar för de företag som vill att ISO-certifiera sig.

Varför väljer Byggföretagen att ha en egen certifiering och inte enbart ISO- certifiering?

Det finns ett stort önskemål hos medlemmar att Byggföretagen skall ta fram ett eget certifierbart bygg-anpassat verksamhetsledningssystem.

Vad gäller för bedömningen vid offentlig upphandling?

Modulen BKMA ordning är inte certifierbar och är inte likvärdigt med ISO vid en upphandling. Om man däremot väljer modulen BKMA Certifiering, så är vår ambition att den skall bedömas likvärdigt med ISO vid en upphandling.

BKMA OrdningBKMA CertifieringBKMA ISO-certifiering
KravCertifieringsregler framtagna av ByggföretagenDe internationella standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.
RevisionerGenomförs av certifieringsorgan som är godkända av Byggföretagen.Genomförs av certifieringsorgan som är ackrediterade av SWEDAC för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 inom byggbranschen.
Utfärdande av certifikatAv Byggföretagen godkända certifieringsorgan.Av SWEDAC ackrediterade certifieringsorgan.
Inloggning till BKMA:s plattformJaJa
Mallar och stöddokumentJa (projektrelaterade)JaJa
CertifieringsguideJa för att möta kraven i certifieringsreglerna för BKMA Certifiering.Ja för att möta kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.
ArbetsbokJaJa
Användar- och nätverksträffarJaJa
Support inom KMA-områdetJaJa
ByggvarubedömningenJaja
iChemistryJaJa
Rambölls lagbevakningJaJa

Lars Björkeström

Ansvarig Povel verksamhetsledningssystem

lars.bjorkestrom@byggforetagen.se

Lennart Andersson

Projektledare BF9K

Tel: +46 8 587 147 57

lennart.andersson@byggforetagen.se