Bygg­företagens verksamhetsledningssystem

BKMA

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

BKMA kommer att lanseras den 15 september 2021 och ersätter de två verksamhetsledningssystem som tidigare hette BF9K och Povel. Nuvarande BF9K-certifikat eller Poveldiplom är giltiga fram till nästa ordinarie revision.

Byggföretagen KMA erbjuder tre olika produkter:

BKMA ordning
För dig som vill strukturera upp företagets projekt. Du får tillgång till de stöddokument som behövs för att på ett enkelt sätt stödja och utveckla era projekt ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

 

BKMA Certifiering
Genom en byggbranschanpassad BKMA Certifiering blir ditt förtag rustat för mer lönsamma affärer och expansion. En fullt ut kvalitets-. miljö- och arbetsmiljöcertifierad verksamhet ger dig en stark organisation och avgörande konkurrensfördelar vid nationella upphandlingar och projekt.

BKMA ISO Certifiering
Genom att ISO-certifiera ditt företag inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet skapar du möjlighet till mer lönsamma affärer. En ISO-certifierad verksamhet är internationellt erkänd och ger dig avgörande konkurrensfördelar vid upphandlingar och övriga typer av uppdrag.

Uppskattad tidplan och viktiga datum

Nya avtal kan tecknas för de tre modulerna i slutet av maj 2021

Ny hemsida med inloggning för kunder lanseras (1:a release) 15 september 2021

BKMA Certifiering möjlig från 15 september 2021​​

Sista datum för revision för att förnya Poveldiplom är 30 september 2022.

Sista datum att ansöka om en ny Poveldiplomering är 31 december den 2021.​​

Sista datum för årlig revision BF9K är 31 december 2021 (gäller då till 31 december 2022)

Sista datum att erhålla ett nytt Poveldiplom är 31 mars 2022.

Vanligaste frågorna och svaren kring övergången till nytt verksamhetsledningssystem

Ska BF9K och POVEL i sin nuvarande form ersättas med ett annat erbjudande från Byggföretagen?

Ja. Två bra system kan bli bättre genom att ta det bästa ur de båda systemen. Byggföretagen kan då erbjuda ett system med olika inriktningar där alla företag kan välja den inriktning som passar deras behov. För att kunna erbjuda ett bransch-ledande byggan-passat verksamhetsledningssystem behöver vi fokusera på att erbjuda ett system.

När kommer BF9K och POVEL att ersättas?

BF9K och POVEL kommer att integreras i ett nytt system under nytt namn under kontrollerade former, så en övergång kommer att ske vid ordinarie diplom/certifikats förnyelse så inga gällande certifikat eller diplom kommer att bli ogiltiga. En mer exakt tidplan kommer att presenteras under hösten.

Kommer det att bli nya och svårare krav för certifiering?

Nej, ambitionen är att överföra nuvarande BF9K-krav till det nya systemet och att inte lägga på några nya krav. Däremot att förtydliganden och om möjligt förenklingar av dagens BF9K-krav.

Kommer den nya certifieringen att ha samma status som BF9K?

Ja. Det är systemet och innehållet i sig som tidigare domar i Förvaltningsrätten fortfarande gäller för. Att det blir ett namnbyte betyder inte att systemet får börja om, alla tidigare jämförelser med ISO 9001/14001/45001 gäller även för den nya certifieringen.

När kommer BF9K och POVEL att ersättas?

Någon gång under andra halvåret 2021, planerat releasedatum är 15 september.

Vad kommer det nya verksamhetsledningssystemet att heta?

Byggföretagens verksamhetsledningssystem. Inom systemet kommer tre produkter att erbjudas. Produkterna är BKMA ordning, BKMA certifiering och BKMA ISO certifiering.

Vanligaste frågorna och svaren kring övergången till nytt verksamhetsledningssystem

1) Ska BF9K och POVEL i sin nuvarande form ersättas med ett annat erbjudande från Byggföretagen?
Svar: Ja. Två bra system kan bli bättre genom att ta det bästa ur de båda systemen. Byggföretagen kan då erbjuda ett system med olika inriktningar där alla företag kan välja den inriktning som passar deras behov. För att kunna erbjuda ett branschledande bygganpassat verksamhetsledningssystem behöver vi fokusera på att erbjuda ett system.

2) När kommer BF9K och POVEL att ersättas?
Svar: BF9K och POVEL kommer att integreras i ett nytt system under nytt namn under kontrollerade former, så en övergång kommer att ske vid ordinarie diplom/certifikats förnyelse så inga gällande certifikat eller diplom kommer att bli ogiltiga. En mer exakt tidplan kommer att presenteras under hösten.

3) Kommer den att bli nya och svårare krav för certifiering?
Svar: Nej, ambitionen är att överföra nuvarande BF9K-krav till det nya systemet och att inte lägga på några nya krav. Däremot att förtydliganden och om möjligt förenklingar av dagens BF9K-krav.

4) Kommer den nya certifieringen att ha samma status som BF9K?
Svar: Ja. Det är systemet och innehållet i sig som tidigare domar i Förvaltningsrätten fortfarande gäller för. Att det blir ett namnbyte betyder inte att systemet får börja om, alla tidigare jämförelser med ISO 9001/14001/45001 gäller även för den nya certifieringen.

5) När kommer BF9K och POVEL att ersättas?
Svar: Någon gång under andra halvåret 2021, planerad releasedatumen är 15 september.

6) Vad kommer det nya verksamhetsledningssystemet att heta?
Svar: Byggföretagens verksamhetsledningssystem inom systemet kommer tre produkter att erbjudas. Produkterna är BKMA ordning, BKMA certifiering och BKMA ISO certifiering

7) Kommer nuvarande logotyper att ändras?
Svar: Nuvarande logotyper kommer att ersättas med en ny märkning för de företag som är BKMA Certifierade.

8) Vad kommer det nya systemet att kosta?
Svar: Vi håller på att ta fram en prismodell för de olika modulerna som bygger på ett företags omsättning.

9) Behöver vi börja om med vårt arbete med verksamhetslednings-system nu?
Svar: Nej, det nya verksamhetsledningssystemet vilar på samma grund som de befintliga systemen gör.

10) Hur länge kommer vårt nuvarande Poveldiplom att vara giltigt?
Svar: Alla diplom kommer att vara giltiga tills det nya systemet är framtaget och sedan gäller det tills nästa ordinarie revision skall genomföras.

11) Vilka kan ta del av det nya erbjudandet?
Svar: Medlemsföretag i Byggföretagen, samt andra företag som tillhör en annan arbetsgivarorganisation eller hängavtal med Byggnads.

 

12) Vi är med i Povel, men är inte Poveldiplomerade, kommer vi att få ta del av det nya erbjudandet?
Svar: Ja, ni kan med fördel ansluta er till BKMA ordning som inte ställer krav på att certifiera sig.

13) Kommer ni att ta fram några övergångsregler?
Svar: Ja, med huvudprincipen att inga diplom blir ogiltiga förrän de kan ersättas vid en ordinarie extern revision.

14) Vad skall vi säga till våra beställare just nu?
Svar: Just nu ingenting då Povel är ett fullt fungerande verksamhetsledningssystem. Vi kommer att informera beställarna när det nya systemet skall implementeras.

15) Vi hade tänkt att diplomera oss nu, men är det bättre att vi väntar nu?
Svar: Nej, är ni mogna just nu för att diplomera er är vår rekommendation att ni går vidare med det.

16) Kommer det nya systemet vara likt POVEL?
Svar: Alla verksamhetsledningssystem idag bygger på ett processtänk i grunden och det kommer att kvarstå̊, men många dokument etc, kommer att uppdateras för att motsvara dagens krav på ett bättre sätt.

17) På vilket sätt kommer ni att stödja oss på när vi går över till det nya systemet?
Svar: Med information, handledning och checklistor.

18) Känner våra beställare till att POVEL skall ersättas?
Svar: Nej inte ännu. En första information kommer att gå ut när namnet på det nya systemet är bestämt.

19) Vem kan vi kontakta hos Byggföretagen om vi vill veta mer om det nya systemet?
Svar: Ni kan antingen kontakta Lars Björkeström, Projektledare Povel (lars.bjorkestrom@byggforetagen.se) eller Lennart Andersson, Projektledare BF9K (lennart.andersson@byggforetagen.se).

20) Vad är den stora skillnaden mellan det nya verksamhetsledningssystemet och nuvarande Povel?
Svar: En stor skillnad kommer att vara att det finns möjlighet att välja på olika moduler och att grundmodulen inte ställer krav på certifiering. Det kommer också bli lättare att komma åt aktuella dokument via hemsidan. Fler träffar om KMA-frågor kommer också att anordnas.

21) Kommer de nya mallarna som tas fram att släppas pö om pö?
Svar: Nej, det kommer att publiceras samtidigt på vår framtida hemsida?

22) Är det något som kommer att påverka en befintlig ISO-certifiering?
Svar: Nej, men det kommer att tas fram underlag som underlättar för de företag som vill att ISO-certifiera sig.

23) Varför väljer Byggföretagen att ha en egen certifiering och inte enbart ISO- certifiering?
Svar: Det finns ett stort önskemål hos medlemmar att Byggföretagen skall ta fram ett eget certifierbart bygganpassat verksamhetsledningssystem.

24) Vad gäller för bedömningen vid offentlig upphandling?
Svar: BKMA ordning är inte certifierbart och är inte likvärdigt med ISO vid en upphandling. Om man väljer modulen BKMA certifiering, så är vår ambition att den skall bedömas likvärdigt med ISO vid en upphandling.