Byggföretagens verksamhetsledningssystem | Byggföretagen

Bygg­företagens verksamhetsledningssystem

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

BKMA har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystem BF9K och Povel. Nuvarande BF9K-certifikat eller Poveldiplom är giltiga fram till nästa ordinarie revision.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-06-21

Ny miljöutbildning för företag inom BKMA

Byggbranschens utbildningscenter har tillsammans med Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA valt att kostnadsfritt inkludera en ny miljöutbildning för alla anslutna företag.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-05-24

BKMA ansluter sig till ny branschstandard för att mäta projektkvalitet

Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA gör nu gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till PQi. Målet är en branschgemensam plattform för mätning och systematiskt kvalitetsarbete i byggprojekt.

Pressrelease
Publicerad: 2022-02-04

BKMA adderar verktyg för kvalitetsmätning i byggprojekt, PQi

Verksamhetsledningssystemet Byggföretagen KMA (BKMA) tecknar avtal med Binosight för att ge BKMA-anslutna företag ett verktyg för att kunna mäta kvalitet i projekt och skapa underlag för utveckling och förbättringar.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-01-21

300 företag anslutna till Bygg­företagens verksamhetsledningssystem

Under hösten 2021 lanserades Byggföretagens nya verksamhetsledningssystem BKMA – och redan nu är 300 byggföretag anslutna.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-13

Certifiera ert företag med nya verksamhetsledningssystem inom KMA

Visa att ni är ett hållbart och trovärdigt företag som arbetar med KMA-frågor både strategiskt och operativt. Byggföregens nya verksamhetsledningssystemet BKMA (Byggföretagen Miljö Kvalitet Arbetsmiljö) lanseras 15 september. Systemet har sina rötter i BF9K och POVEL.