Ny miljöutbildning för företag inom BKMA | Byggföretagen

Ny miljöutbildning för företag inom BKMA

Byggbranschens utbildningscenter har tillsammans med Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA valt att kostnadsfritt inkludera en ny miljöutbildning för alla anslutna företag.

Publicerad:

Det är nu omställningen sker.

-Bygg- och anläggningssektorn står för en stor del av de resurser som idag förbrukas, vilket också leder till att vi måste ta ett stort ansvar för de utsläpp som det i sin tur genererar. Vi vill värna om ett hållbart byggande, effektivare resursanvändning och bidra till en renare och bättre byggbransch, säger Claes Thunblad, affärsutvecklingschef på Byggföretagen.

Utbildningen Byggbranschens Miljöutbildning är framtagen tillsammans med miljöexperter och yrkesarbetare för att uppnå rätt kunskap på rätt nivå. Innehållet speglar färdplan 2045 och utbildningen varvar allmän miljökunskap med specifik kunskap för branschen.

Läs mer och kontakta Byggföretagen redan nu för att påbörja er certifiering


Är ni ännu inte certifierade inom BKMA? Med en certifiering enligt BKMA blir det lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet är utformat för att ge just ert företag rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. När alla arbetar på samma sätt skapar det stora möjligheter att öka lönsamheten och konkurrenskraften.