300 företag anslutna till Byggföretagens verksamhetsledningssystem | Byggföretagen

300 företag anslutna till Bygg­företagens verksamhetsledningssystem

Under hösten 2021 lanserades Byggföretagens nya verksamhetsledningssystem BKMA – och redan nu är 300 byggföretag anslutna.

Publicerad:

Ledningssystemet bygger på etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken. Som tredjepartscertifierat företag är det enklare att uppfylla myndigheters, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

En tredjepartscertifiering ger många fördelar, underlättar i upphandlingar och kan vara avgörande för att ditt företag ska få uppdraget. Verksamhetsledningssystemet ökar effektiviteten i verksamheten och även kvaliteten på det arbete som utförs.

Som ansluten till BKMA får ni tillgång till de dokument och system som behövs för att på ett enkelt sätt skapa ordning och reda i verksamheten. Varje företag skapar sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem utifrån kraven i BKMA så att det passar den egna verksamheten. Årliga revisioner leder sedan till en välkänd certifiering som rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

Systemet är utformat för att ge ditt företag rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamheten. Genom ledningssystemet underlättas också introduktionen av nya medarbetare i företaget och arbetssättet blir enhetligt.

Systemet passar alla företag i byggbranschen – oavsett storlek. Utgångspunkten är att säkra verksamheten, byggprojekt och att utveckla företaget. Systemet fungerar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet och skapar trygghet och tydlighet för både medarbetare och kunder.

Läs mer om Byggföretagens verksamhetsledningssystem