Bygglyftet | Byggföretagen

Bygglyftet

Vi ska bli världens bästa byggbransch!

Få hjälp att identifiera verksamhetens utvecklingspotential och stöd för att genomföra förbättringsarbetet – samtidigt som ditt företag bidrar till att utveckla byggbranschen. 

Bygglyftet ska leda till att vi kan skapa världens bästa byggbransch. Genom att ge företag kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld kan vi också bidra till att de blir en del av lösningen för långsiktig lönsamhet och hållbarhet- Därigenom kan företagen även öka sin egen och branschens konkurrenskraft.

Bygglyftet har som mål att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten samt utveckla en dynamisk och livskraftig byggbransch, som kan leda utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Bygglyftet söker nu tre till fem företag som vill delta i ett pilotprojekt och samtidigt bidra till att utveckla byggbranschen. Som pilot erbjuds företagen att delta i ett 12-18 månaders utvecklingsprogram där företagen får hjälp att identifiera verksamhetens utvecklingspotential och det stöd de behöver för att genomföra förbättringsarbetet. Metoder och arbetssätt finslipas samtidigt som företaget får stöd och hjälp med sin egen utveckling. I programmet ingår ett nätverk av coacher som stöttar och leder företagen till utveckling, utifrån företagets förutsättningar och behov.

Kontakta Kajsa Simu, projektledare, för frågor och intresseanmälan.

Bygglyftet möjliggörs med medel från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).