Coronaviruset covid-19

Här samlar vi all information som är till hjälp för er medlemsföretag, regeringens olika åtgärder, våra senaste nyheter på området och Byggföretagens och Svenskt Näringslivs kontakter med regeringen.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-11-10

Förlängda stödåtgärder för att stötta företag i krisen

Flera krisåtgärder kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-10-21

Nu är det möjligt att söka det förlängda omställningsstödet

Från och med den 19 oktober går det att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-09-07

Förlängda stödåtgärder till corona-drabbade företag

Omställningsstödet till företag som drabbats särskilt hårt av covid-19-pandemin förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-26

”Förläng nedsättningen av arbetsgivaravgiften”

Nedsättningen av arbetsgivaravgiften är den stödåtgärd som flest medlemsföretag har använt sig av under coronakrisen. Det visar Byggbarometern – en undersökning bland Byggföretagens medlemsföretag.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-21

Sju av tio bygg­företag drabbas negativt av corona-krisen

Coronakrisen blir allt mer påtaglig för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt en ny enkät genomförd av Byggföretagen upplever sju av tio medlemsföretag uppskjutna byggstarter. Mer än hälften av företagen säger också att man har en minskad orderingång jämfört med för sex månader sedan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-19

Stoeckmann om Bygg­företagens utveckling, covid-19 och avtalsrörelsen

Det har aldrig varit viktigare att vara medlem i Byggföretagen än nu. Det menar Byggföretagens ordförande Carin Stoeckmann som särskilt syftar på utmaningarna kopplade till covid-19 och Agenda 2030, två områden som kräver bred samverkan.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-18

CHECKLISTAN: Så renoverar du Corona-säkert i sommar

Pandemin påverkar hela samhället. Många små och mindre företag i bygg- och anläggningsbranschen känner en ekonomisk oro inför hösten. Därför har Byggföretagen tagit fram en checklista för corona-säkra renoveringar i sommar.