Coronaviruset covid-19 | Byggföretagen

Coronaviruset covid-19

Här samlar vi all information som är till hjälp för er medlemsföretag, regeringens olika åtgärder, våra senaste nyheter på området och Byggföretagens och Svenskt Näringslivs kontakter med regeringen.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-12-17

Coronastöd till drabbade företag återinförs med start i december

Till följd av nya corona-restriktioner presenteras nu ytterligare stödåtgärder till drabbade företag.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-18

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor arbetar. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar, och risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att arbetsgivare förser arbetstagare med andningsskydd och visir på arbetsplatser med dålig ventilation.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-26

Ansökan för omställningsstöd är nu öppen

Ansökan för omställningsstödet till företag som drabbats av minskad omsättning på grund av pandemin […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-09

Här är skatteexpertens betyg på regeringens krisåtgärder

Hallå där! Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen, som under corona-året som gått arbetat mycket med krisstöden till medlemsföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-09

Förlängning av regelverket rörande korttidspermittering

Den 9 november 2020 informerade regeringen om att regelverket kring korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021. Nuvarande regelverk innebär att statligt stöd vid korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd – sex månader med en möjlighet till ytterligare stöd i tre månader.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-08

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Från och med den 8 februari finns möjlighet att söka ytterligare anstånd med betalning av avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Anstånd kan nu beviljas även för oktober till december 2020.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-03

Förlängt omställningsstöd – Vad gäller? När kan det sökas?

Den 9 november aviserade regeringen att omställningsstödet skulle förlängas. Därefter har regeringen återkommit med besked om mer generösa stöd vid tre tillfällen. Här är en sammanställning kring vad som aviserats avseende de olika stödperioderna.