Coronaviruset covid-19

Här samlar vi all information som är till hjälp för er medlemsföretag, regeringens olika åtgärder, våra senaste nyheter på området och Byggföretagens och Svenskt Näringslivs kontakter med regeringen.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-04-02

Behöver du minska personalkostnaderna? Vi guidar dig rätt.

Med anledning av spridningen av coronaviruset och dess påverkan på samhället har det uppstått ett behov hos många […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-04-01

Trafikverket ändrar betalrutiner till följd av coronaviruset

Trafikverket har beslutat att erbjuda leverantörer ändrade betaltider med anledning av coronaviruset.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-31

Så mycket ökar varslen till följd av Corona-krisen

Arbetsförmedlingens statistik visar att totalt 36 800 personer varslades om uppsägning under mars månad. Bygg- och anläggningsbranschen berördes med 1 210 varsel.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-31

Skatteexperten: Frågor och svar om företrädaransvar

Reglerna om företrädaransvar innebär att företrädare för ett företag – under vissa förutsättningar – kan bli personligt betalningsansvariga för företagets obetalda skatter och avgifter. Till följd av det allvarliga ekonomiska läge som många företag nu befinner sig i är det särskilt viktigt för företrädare att känna till regelverket. Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen, svarar på vanliga frågor.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-27

Därför riskerar regeringens krisåtgärder bli verkningslösa

Med anledning av det extraordinära läget kring Coronaviruset kraftsamlar Byggföretagen sitt påverkansarbete gentemot regeringen […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-26

Avtal klart om korttidspermittering med statligt stöd för Väg- och banavtalet

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-25

Därför skjuter Bygg­företagen upp konjunkturprognosen

Byggföretagen skjuter upp vårens stora konjunkturprognos som var tänkt att lanseras den 2 april.