Energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar | Byggföretagen

Energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar

Ett gemensamt energiklassningssystem av byggbodar har tagits fram som ett led i att minska byggbranschens klimatpåverkan. Bodar med energimärkning införs under första halvåret av 2022 och redan nu kan kriterierna användas vid upphandling av bodetableringar.

Tidigare har alla leverantörer haft egna klassificeringssystem, vilket gjort det svårt att veta hur mycket energi olika byggbodar egentligen förbrukar. Därför startades ett projekt inom nätverket LÅGAN för att ta fram en standard för hur bodar ska energiklassificeras. Den branschgemensamma standarden för energiklassning av byggbodar och bodetableringar har publicerats i en första version.

Standarden baseras på ett antal funktionskrav på komponenter som avgör vilken energiklass som uppfylls. Klassningssystemet kommer följas upp av oberoende besiktningsföretag. Rentalföretagen har tagit över huvudmannaskapet och arbete pågår med att praktiskt realisera standarden genom en processutveckling och pilotklassning av bodar tillsammans med leverantörer och Lågan nätverket.

Läs mer på Rentalföretagens hemsida

Christine Olofsson

Specialist inom innovation och hållbarhet

Tel: +46 31 62 94 12

christine.olofsson@byggforetagen.se