Mångfald – breddad rekrytering

Bredda företagets rekryteringsbas genom att satsa på mångfald, där människors kompetens och passion för yrket inom bygg tas tillvara, oavsett bakgrund. Här finns tips på vad du ska tänka på vid en anställning och vilka avtal som gäller.

Kontakt

Siri Hallberg Björklund

Expert mångfald och jämställdhet, föräldraledig

Tel: +46 8 698 58 61

siri.hallbergbjorklund@byggforetagen.se