Momsfrågor

Bygg- och anläggningsbranschen har särregler för redovisning av mervärdesskatt som skiljer sig från andra branscher. För ett företag som sålt en byggtjänst är det viktigt att veta om köparen av tjänsten är ett byggföretag för vilket omvänd skattskyldighet gäller. Här finns information för dig som företagare som hjälper dig att hantera momsen på rätt sätt.

Guider och hjälpmedel

Frågor och svar

Vad innebär omvänd skattskyldighet inom bygg­sektorn?

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktiga. Vid köp av tjänster som inte är momsbefriade ska moms normalt sett utgå med 25 % av försäljningspriset. Inom byggsektorn gäller särskilda momsregler, s.k. omvänd skattskyldighet. I de flesta fall innebär bestämmelserna att företag verksamma inom byggsektorn, som säljer byggtjänster till andra företag inom byggsektorn i Sverige eller till ett företag som bara säljer tjänsterna vidare, ska använda omvänd skattskyldighet. Det är alltså det företag som säljer tjänsterna till en slutkonsument som ska ta ut moms av kunden.  

Om villkoren för omvänd skattskyldighet är uppfyllda måste detta användas, detta är inte valfritt.   

Mer information om omvänd skattskyldighet i byggsektorn.

Kontakt

Sofie Wilhelmsson

Skatteexpert

Tel: +46 8 698 58 63

sofie.wilhelmsson@byggforetagen.se