Klimatberäkna och sätt mål | Byggföretagen

Klimatberäkna och sätt mål

För att minska företagets utsläpp behöver ni veta hur stora de är samt vilka aktiviteter som genererar mest utsläpp. Genom att klimatberäkna, sätta mål och följa upp – både företagets verksamhet i stort och i enskilda byggprojekt – kan ni öka kunskapen och på så sätt hitta rätt aktiviteter för att minska dem.

Uppdaterad:

Tips för att komma igång

Skapa en bild av hur stora ditt företags utsläpp är genom att kartlägga er klimatpåverkan. Här finns Byggföretagens beräkningsverktyg som stöd, se länk nedan.

Identifiera vilka delar i verksamheten som ger störst utsläpp och fokusera på att minska dem.

Sätt klimatmål och följ årligen upp utsläppen.

Engagera alla medarbetare i klimatmålen samt i dess uppföljning.

Gör en tidig klimatberäkning i ditt byggprojekt och följ upp beräkningen i varje skede.