Minska materialets klimatpåverkan | Byggföretagen

Minska materialets klimatpåverkan

En stor del av en byggnad eller anläggnings totala utsläpp kommer av materialet. Med medvetna val och rätt material på rätt plats kan du göra stora klimatvinster. Här är det viktigt att tänka på såväl beständighet som underhåll och funktion över tid.

Uppdaterad:

Tips

Fundera tidigt tillsammans med beställaren på vilka olika lösningar och materialval som är möjliga för din konstruktion

Utvärdera möjliga materialval utifrån klimat, kvalitet och ekonomi utifrån konstruktionens livscykel, där även framtida behov av renovering och underhåll ingår.

Anpassa materialet till projektets kvalitetskrav, exempelvis genom att ha olika betongkvaliteter på olika delar, eller hybridlösningar så som en kombination av trä och betong.