2. Vad är Bygg­företagens uppförandekod?

Vid byggstämman 2013 fattades beslutet om att införa en uppförandekod för samtliga medlemsföretag i Byggföretagen. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. En punkt (av flera andra) är att Byggföretagens medlemsföretag ska agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation med syfte att snedvrida konkurrensen.  Mer om uppförandekoden.