Arbetsgivarnytt

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-15

Utbetalningsnivå och fast del 2021 samt genomsnittslöner vid prestationslön för bemannings­företag

Nya centralt fastlagda utbetalningsnivåer från och med den löneperiod som startar närmast efter den siste september 2021, ( Fast del och Bemanningslöner blir oförändrade).

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-09-13

UE 2021 avtalsvillkor för Väg- och Banavtalet

Vid anlitande av underentreprenörer och bemanningsföretag på Väg- och Banavtalets tillämpningsområde ska parterna träffa avtal om UE 2021 avtalsvillkor.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-07-05

Ändringar i tillämpningsreglerna rörande 38-40 §§ MBL, kapitel 23 Väg- och Banavtalet

Byggföretagen och Seko är sedan tidigare överens om ett förenklat förfarande vid anlitande av underentreprenör och bemanningsföretag, se tillämpningsregler rörande 38-40 §§ MBL i kap. 23 Väg- och Banavtalet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-06-30

Information om korttidsarbete till Bygg­företagens medlemmar

Riksdagen har den 23 juni 2021 beslutat att förlänga de nuvarande tillfälliga reglerna om stöd vid korttidsarbete under juli-sep. Byggföretagen har med anledning av det träffat överenskommelser med samtliga sina motparter om att förlänga de centrala kollektivavtalen om korttidsarbete i enlighet med riksdagens beslut.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-06-04

Byggsnack om granskningsförfarande av UE

I detta avsnitt av videopodden går vi igenom vad den nya regeln om granskningsförfarande av underentreprenör innebär för våra medlemsföretag.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-25

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs i Sverige från och med den 1 januari 2021 (uppdaterad den 25 maj 2021)

Riksdagen har beslutat att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Samtidigt införs en skyldighet för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-06

Ändringar i kap. 6 Väg- och Banavtalet rörande den så kallade LAS-åldern (åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning)

Som tidigare har informerats om har det skett ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) avseende rätten att kvarstå i anställning till viss ålder. Byggföretagen och Seko har enats om följdändringar i kap. 6 i Väg- och Banavtalet.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-04

Indirekta personalkostnader år 2021

Byggföretagen gör inte längre någon genomsnittsberäkning av de indirekta personalkostnaderna för arbetare respektive tjänstemän. Anledningen är att uppgifterna måste ses som preliminära och kan variera kraftigt mellan olika företag. De bifogade sammanställningarna är framför allt framtagna för att kunna användas vid personalbudgetering. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-29

Byggavtalet 2020 och regler som träder i kraft 1 maj 2021

Byggföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) träffade den 26 november 2020, under medverkan av medlare, en avtalsuppgörelse på Byggavtalets område.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-29

The Construction Agreement 2020 and rules that enter into force on 1 May 2021

CONTENTS IN BRIEF – Generally– The Construction Agreement in the Employer Guide and for download– […]