pressmeddelanden

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-27

Bygg­företagens vd i ny regeringsdelegation mot arbetslivskriminalitet

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är en av ledamöterna i den nationella delegation mot arbetslivskriminalitet som regeringen beslutat tillsätta. Det meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark idag.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-22

Nu har över 200 000 gått byggbranschens nya säkerhets­utbildning

Fler än 200 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training. Som ett led i att minska antalet olyckor i byggbranschen är säkerhetsutbildningen från den 1 juli 2021 obligatorisk vid alla byggen där Byggföretagens medlemsföretag driver verksamhet.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-21

Bygg­företagen: Lagändringen ger ett tillfälligt andrum

Propositionen till undantagslag för Cementa läggs fram till riksdagen. - Regeringen har förstås vägt Lagrådets kritik mot en akut cementbrist – vilket är ett mycket allvarligt hot mot jobben, ekonomin och klimatomställningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-20

Höstbudget i skuggan av cementkrisen

Regeringens höstbudget saknar höjd för ett byggstopp till följd av cementkrisen. – Bygg- och anläggningsbranschen är i ett läge där vi kan få en varselchock i november. Långsiktiga satsningar på yrkesutbildningen och bidrag för klimatanpassning överskuggas i dag av cementkrisens akuta konsekvenser, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-17

Välkommet förslag för effektivare byggprocess

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-10

Äntligen föreslår regeringen högskolebehörighet till yrkesprogrammen

Idag föreslog utbildningsminister Anna Ekström att högskolebehörighet ska ingå i alla gymnasieutbildningar. Initiativet välkomnas av Byggföretagen, som ser att det är en viktig del i arbetet för att öka söktrycket till yrkesprogrammen, däribland bygg- och anläggningsprogrammet.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-06

Bygg­företagen välkomnar regeringens satsning mot arbetskriminalitet

Finansminister Magdalena Andersson föreslog idag att det ska inrättas en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen samt att ytterligare medel ska anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetskriminalitet. Byggföretagen välkomnar dagens besked.

Pressrelease
Publicerad: 2021-09-01

Bara en av fyra unga tror att de kommer bo bättre än sina föräldrar

Bara en av fyra 18-25-åringar tror att de kommer att bo bättre vid 30 år än vad föräldrarna gjorde i samma ålder. Det visar en opinionsundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-08-30

Byggbranschen i regeringsmöte om material­försörjningen

I dag 30 augusti träffar bygg- och anläggningsbranschen bostadsminister Märta Stenevi (MP) för att diskutera sårbarheter inom materialförsörjningen. Byggföretagen vill se politiskt ledarskap och ökad beredskap.

Pressrelease
Publicerad: 2021-08-25

Flest vill bygga hus med Arga snickaren

Anders Öfvergård är den svensk som flest svenskar vill bygga ett sommarhus tillsammans med. Näst mest populär är Ernst Kirchsteiger följt av radarparet Johnny och Mattias. Det visar en undersökning som Byggföretagen låtit Kantar Sifo göra.