pressmeddelanden

Pressrelease
Publicerad: 2021-06-04

Fler bostäder med friare hyressättning

Byggföretagen välkomnar förslaget om friare hyressättning i nyproduktion. - Både allmännyttiga och privata fastighetsbolag kommer att bygga mer när reformen genomförs och fler lägenheter tillkommer genom ombyggnad. Det blir helt enkelt lönsammare att bygga när osäkerheterna minskar, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-05-24

Nästan 6 000 inbrottsstölder på byggarbetsplatser

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes 5 835 inbrott under 2020. Det var 164 fler än under 2019. – Tyvärr ser vi inget trendbrott gällande inbrotten, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-05-06

Carin Stoeckmann omvald till ordförande för Bygg­företagen

På årets stämma för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen omvaldes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne AB, till förbundsordförande.

Pressrelease
Publicerad: 2021-05-04

Bygg­företagen kommenterar strandskyddsutredningen

Byggföretagen förordar att strandskyddet görs om i grunden och att kommunerna får ökad beslutsmakt i frågor gällande strandskydd. "Det måste bli tydligare att markanvändning vid stränder i tätortsmiljö är en kommunal fråga", säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-04-23

Hon blev Årets byggkvinna 2021

Emmalena Andersson, plåtslagare och byggchef, kan nu även titulera sig Årets byggkvinna 2021. Emmalena har i sin roll som plåtslagare och byggchef bidragit till en bättre arbetsmiljö på såväl plåtföretaget som hon är verksam i som i branschen. Hon arbetar med viktiga områden som psykosocial hälsa, mobbing och trakasserier för att skapa en bättre bransch. Utöver det arbetar hon nära utbildningsorganisationer för att säkra kompetensen till byggbranschen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-04-13

De är finalisterna till Årets byggkvinna 2021

Nu är det beslutat vilka som går till final i priset Årets byggkvinna, som delas ut för första gången i år. Priset syftar till att uppmärksamma kvinnliga förebilder som bidrar till en mer inkluderande och jämställd byggbransch.

Pressrelease
Publicerad: 2021-03-31

Stark bygg­konjunktur – så mycket ökar nybyggnationen i regionerna

Bostadsbyggandet drar upp bygginvesteringarna i regioner med närhet till Stockholm och i norra Sverige.

Pressrelease
Publicerad: 2021-03-30

Starkare bygg­konjunktur ger 8 700 fler sysselsatta

Byggföretagen prognostiserar en stark återhämtning för bygg- och anläggning. - Antalet sysselsatta ökar med 8 700 personer fram till 2022. Byggmarknaden påverkas positivt av en bostadsinjektion, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Pressrelease
Publicerad: 2021-03-19

Samarbete för sund konkurrens i byggbranschen ges statligt stöd

Den partsgemensamma bidragsansökan för att stärka arbetet för sund konkurrens i byggbranschen har beviljats. Byggföretagen och tio andra fack och arbetsgivarorganisationer får 900 000 kronor i finansiellt stöd från Arbetsmiljöverket för åtgärder som syftar till att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Pressrelease
Publicerad: 2021-03-15

Ungas bosparande ökar kraftigt

Allt fler 18-25-åringar sparar till den första bostaden. Enligt en Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggföretagen har andelen ökat från 64 procent 2018 till 72 procent i dag. – Ökat sparande är en konsekvens av bolånetaket, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.