Frågor och svar | Byggföretagen

Frågor och svar

Rådgivning och stöd i tuffa tider.

Uppdaterad:

Krisen i bostadsbyggandet leder inte bara till problem för många familjer och företag – den påverkar hela Sveriges ekonomi. Här samlar vi frågor & svar kring hur Byggföretagen arbetar med rådgivning, påverkan och kommunikation för att hjälpa medlemmarna i tuffa tider.

Hur ser Byggföretagen på konjunkturläget?

Byggföretagen prognosticerar att byggnationen av 23 600 lägenheter och småhus påbörjas under 2024. Det kan jämföras med Boverkets behovsanalys om 67 300 nya bostäder per år fram till och med 2023.

Ökade materialkostnader och stigande räntor har bidragit till den snabbaste nedgången i bostadsinvesteringar sedan början av 1990-talet.

Byggföretagen är mycket bekymrade över att fallet i bostadsbyggandet riskerar leda till ett 90-talsscenario då många medarbetare lämnade branschen och aldrig kom tillbaka.

Vilken dialog har Byggföretagen med politiska beslutsfattare?

Byggföretagen har en nära dialog med politiska beslutsfattare på både nationell och kommunal nivå.

Representanter från Byggföretagen har träffat regeringsföreträdare så gott som varje vecka under hösten i olika sammanhang såsom personliga möten, rundabordssamtal och seminarier.

Byggföretagen arbetar inte bara mot regeringen, utan även mot kommuner som också har rådighet över stora delar av bostadsbyggandet. Nationellt Ledtidsindex som lanserades i augusti är ett sådant exempel.

Vilka signaler får Byggföretagen från politiken?

Regeringen är mycket väl medvetna om den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet.

Berörda statsråd vet vilka åtgärder Byggföretagen efterfrågar och att bygg- och anläggningsbranschen förväntar sig fler reformer än vad man hittills har presenterat.

Vad anser Byggföretagen att regeringen behöver göra?

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd kommenterade att ett höjt ROT-avdrag inte var tillräckligt för att vända krisen när regeringens höstbudget presenterades.

Budskapet om behovet av fler reformer upprepades i bland annat SVT:s Morgonstudion när Byggföretagens senaste konjunkturprognos presenterades den 25 oktober.

I Byggföretagens näringspolitiska program lyfter vi fram politiska åtgärder som friare hyressättning och att rulla tillbaka höjda bolånetak och skärpta amorteringskravet för att öka efterfrågan.

Byggföretagen vill redan i dag se att offentliga ges möjlighet att styra mer resurser till upprustning av VA-system, elnät och annan infrastruktur för att hålla igång byggbranschen.

Hur ser samarbetet ut mellan olika aktörer i branschen?

Byggföretagen har nära dialog med Fastighetsägarna, SKR och andra aktörer för att förstärka våra budskap. Det har under hösten även gjorts gemensamma opinionsinsatser med vår fackliga motpart Byggnads och Hyresgästföreningen.

Vilka informationsinsatser för Byggföretagen mot medlemsföretagen?

I Veckonytt som kommer varje torsdag berättar vi om de senaste nyheterna.

På Byggföretagens hemsida finns en särskild sektion där vi samlar rådgivning och stöd kopplat till konjunkturläget.

Vem på Byggföretagen kan du som medlem kontakta vid frågor och funderingar?

Rådgivningen hjälper dig med dina frågor om kollektivavtal, arbetsrätt, entreprenadjuridik och arbetsmiljö.

Byggföretagens bransch- och föreningsansvariga arbetar lokalt med att fånga upp medlemmarnas prioriterade frågor genom exempelvis samverkansgrupper och företagsträffar.

Våra experter på kansliet på Näringslivets hus i Stockholm är alltid behjälpliga att svara på medlemmarnas frågor. Det politiska påverkansarbetet leds av Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-03-19

Fortsatt många konkurser under februari

Antalet konkurser inom bygg steg med 96 i februari jämfört med samma månad i fjol. Totalt gick 208 byggbolag i konkurs under februari månad.

Pressrelease
Publicerad: 2024-03-07

Parterna inom byggindustrin i krismöte med regeringen

Parterna inom byggindustrin, TMF, GS-facket, Byggnads och Byggföretagen, träffar idag regeringen för ett krismöte med anledning av byggkrisen. Vi uppmanar gemensamt regeringen att vidta åtgärder för ett ökat byggande innan byggkrisen sprider sig och drar ner hela den svenska ekonomin.

Pressrelease
Publicerad: 2024-02-14

”Byggkrisen är en storstadskris”

Ökningen av konkurser inom byggsektorn fortsätter. – Småföretag i storstadsregionerna är mest utsatta i den vikande konjunkturen, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-02-05

”Ju tidigare räntesänkningar, desto bättre för bostadsbyggandet”

Hallå där! Fredrik Isaksson, chefekonom, som berättar mer om hur Riksbankens signaler om kommande räntesänkningar kommer påverka byggmarknaden.

Pressrelease
Publicerad: 2024-01-24

Fler sena betalningar till följd av låg­konjunkturen

Lågkonjunkturen gör att beställare avvaktar med betalningar. I Byggföretagens nya byggbarometer uppger 61 procent av företagarna att det blivit vanligare med beställare som betalar senare än avtalat.

Pressrelease
Publicerad: 2024-01-16

Flest varsel i byggbranschen under sista kvartalet 2023

Byggbranschen var med 3 512 varsel den bransch som varslade flest personer om uppsägning under sista kvartalet 2023. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-11-30

Så arbetar Bygg­företagen för att stötta medlemmarna i krisen

Byggföretagen samlar stöd, rådgivning och aktuella kommentarer om det ekonomiska läget.