Miljödata Nu | Byggföretagen

Miljödata Nu

Miljödata Nu!

Miljöaspekter blir alltmer affärskritiska i våra byggprojekt. Bristen på ett gemensamt och enhetligt arbetssätt i branschen att samla in och rapportera miljöpåverkan riskerar att driva kostnader och göra det svårt att jämföra mellan projekten. Sedan 2021 driver därför Byggföretagen projektet Miljödata Nu.

Miljödata Nu ska leda till ett branschgemensamt arbetssätt för digital rapportering av miljödata. Med detta som grund ska miljörapportering vara enkelt och kostnadseffektiv och på ett affärsmässigt hållbart sätt leda branschen mot minskad miljö-och klimatpåverkan.  Därigenom kan företagen även öka sin egen och branschens konkurrenskraft.

Byggföretagens mål med projektet Miljödata Nu är att bidra till en branschgemensam implementeringen av en digital följesedel enligt formatet BEAst 4 som skickas över meddelandenätverket Peppol.  Detta gör vi genom att skapa exempelmedellanden och sätta samma piloter som går före och testar och verifierar. Därefter stöttar vi inköpare som går ut och driver på arbetssättet i sina affärsrelationer. Vi driver också branschdialoger kring vilken data som ska kommuniceras och vad som behövs för att komma framåt tillsammans.

Genom Mijödata Nu kan du få hjälp att uppfylla rapporteringskrav från Trafikverket, Boverket och Stockholm stad. De nuvarande exempelmeddelandena ger oss även möjlighet att digitalt följa upp klimatpåverkan från användning av drivmedel och byggmaterial i värdekedjan.

Miljödata Nu vill nu gärna komma i kontakt med fler entreprenörer och leverantörer som vill börja arbeta digitalt med miljörapportering.

Kontakta Rikard.larsson@beast.se om du vill veta mer om hur du skickar eller tar emot information en följesedel via peppol.

Kontakta Jeanette.green@ivl.se om du vill veta mer om hur du använder arbetssättet för att uppfylla olika ramverk för klimatpåverkan såsom Boverkets klimatdeklaration, trafikverkets ”greppet om utsläppen”, klimatapportering i värdekedjan etc.

Vill du lära dig mer? Välkommen till en webinarieserie som ger exempel på implementering av digitala följesedlar:

Digital rapportering av klimatdata – Nu kommer kraven!

Implementering av digitala följesedlar, del 1: bygg

Implementering av digitala följesedlar, del 2: anläggning