Öst

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-21

Stefany Tannous

Nyhet från Stockholms byggförening
Publicerad: 2020-10-20

Johannes kyrka vinner ROT-priset 2020

Johannes kyrka har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020. Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två kapellen vid trappans fot som under årtionden endast använts som förråd.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-19

Sandra Andersson

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-08-19

Alexander Gillberg

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-07-04

Ulf Lundström

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-06-08

”Slöseri på kompetens om vi inte är mer inkluderande”

Hur gör vi för att få samhällsbyggnadssektorn att bli mer attraktiv? I pilotprojektet #inkluderandearbetsliv ska skola och företag genomgå en process för att uppnå beteende- och attitydförändring för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv och en attraktivare byggbransch.

Nyhet från Gotlands byggförening m.fl.
Publicerad: 2020-05-05

Det här händer i byggföreningarna i öst

Medlemsföretagen i regionen berörs av coronakrisen – men vi hoppas ändå på att byggtakten ska kunna bibehållas. Samtidigt känner många en oro inför framtiden. Det säger Kristin Andersson regionchef för Byggföretagen i öst och Hans Åkerlund bransch- och föreningsansvarig på Gotland.

Kristin Andersson regionchef Byggföretagen Öst, vd Stockholms Byggmästareförening FOTO: ROSIE ALM

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2020-03-06

Byggbranschens kvinnor – vi är med och bygger samhällen där alla är vinnare

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag där vi lyfter och […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-12-20

Stockholm

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2019-12-19

Sandra Gonzalez