Frågor och svar om Schyssta byggare | Byggföretagen

Frågor och svar om Schyssta byggare

Här har vi samlat några vanliga frågorna om schyssta byggare.

Uppdaterad:

Vad menas med en schysst byggare?

Vad som utmärker en schysst byggare är att företaget:

 • har Byggföretagens kollektivavtal. 
 • respekterar gällande lagar och regler. 
 • tillämpar ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt.   
 • genomgår obligatoriska kurser och utbildningar i sund konkurrens, arbetsmiljö och säkerhet.  
 • har skrivit under medlemsförbindelsen och Byggföretagens uppförandekod. Normgivande är IMM:s Näringslivskod. 
 • jobbar för ett hållbart arbetsliv med god säkerhetskultur och för att minska arbetsrelaterad ohälsa.
 • stärker och utvecklar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt verkar för ett välfungerande partsgemensamt arbetsmiljöarbete. 

Hur syns man på söktjänsten schysstabyggare.se?

Kriteriet för att synas på söktjänsten är att man är medlem hos Byggföretagen – då kan man aktivera sig och synas där.

För att göra en bra söktjänst behöver vi dock ha in ytterligare uppgifter om medlemsföretagens verksamhet. Allt för att kunna matcha kund mot beställare. Därför behöver medlemsföretagen själva logga in på ”Mina sidor” på Byggföretagens webb och aktivera/registrera sig för tjänsten. Det går på mindre än 10 minuter.

Det som krävs för att kunna fylla i uppgifterna är att man är företagsadmin för sitt företag. Då dyker det upp en banner när man loggar in. Sen är det bara att följa instruktionerna. Är du inte företagsadmin så kontakta support@byggforetagen.se så hjälper de dig.  

Även de företag som inte fyllt i uppgifterna ovan kan synas på schysstabyggare.se men får då färre träffar.

 

Vad kostar det att vara med på söktjänsten?

Det är kostnadsfritt för medlemsföretag.

Vad gör medlemsföretag som upplever att de tjänster man erbjuder inte finns med formuläret som man ombeds fylla i?

Våra 3800 medlemsföretag har sammantaget en väldig bredd bland sina tjänster. Vi har utgått från andra liknande söktjänsters kategorier och kompletterat med synpunkter från SME-företag. Skulle man ändå inte hitta sin verksamhet där så omber vi företagen att i frifältet komplettera med vilka tjänster de gör. Med bland annat detta som grund kommer vi framöver att lägga till ytterligare tjänstebeskrivningar – allt för att söktjänsten i högre grad ska fungera ännu mer träffsäkert mot mer professionella beställare.

Hur ändrar jag de uppgifter vi fyllt i på schyssta byggare?

Företagen kan enkelt ändra uppgifter genom att logga in på Mina sidor på Byggföretagens webbsida. Alla som då har behörigheten ”Företagsadmin” kan se en flik till vänster som heter Företagsuppgifter där det går att ändra. Skulle du inte vara företagsadmin så kontakta support@byggforetagen.se så hjälper de dig. 

 

Varför dyker ett Huddingeföretag/Hälsinglandsföretag upp här på Ekerö/Jämtland i söktjänsten?

När man aktiverar sig för att Schyssta byggare så får alla medlemsföretag fylla i var i landet man utför tjänster. Är man ett Huddingeföretag som utför tjänster över hela Stockholms län så ges man alltså möjligheten att fylla i det. Det gör att ett Huddingeföretag kan dyka upp som en möjlighet om man vill ha ett jobb utfört på Ekerö. Allt för att matchningen mellan kund och företag ska bli så bra som möjligt. 

Vi är medlemsföretag och vill ansluta oss till schyssta byggare, men hittar inte rätt. Jag har loggat in på mina sidor.  

Alla som är företagsadmin för ett medlemsföretag ser en stor banner överst på sidan när man loggar in. Är du inte företagsadmin så kontakta support@byggforetagen.se så hjälper de dig.  

Läs mer här.     

Vad Byggföretagen som organisation gör för att säkra upp att det är schyssta byggare? 

 • En gedigen sundhetskontroll vid medlemskap. 
 • Löpande kontroller att man följer gällande medlemskriterier. 
 • Arbetar kontinuerligt med sund konkurrens inom branschen.  
 • Erbjuder vägledning och verktyg med syfte att uppnå sund konkurrens inom sektorn 
 • Bidrar som delägare i ID06-systemet till att utveckla branschanpassade lösningar för att främja den sunda konkurrensen och bidra till tryggare arbetsplatser.  
 • Driver på och verkar för att stärka lagar och regler nationellt och internationellt inom området sund konkurrens. Verkar för stärkt myndighetskontroll. 
 • Samverkar med fack och övriga arbetsgivarorganisationer, samt med övriga aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn för att bidra till sund konkurrens. 

Omfattas kvalitet av begreppet schyssta byggare?

Nej, kvalitet ingår inte i Byggföretagens bedömning. Kvalitetsbedömningen är en fråga mellan utförare och beställare. Det Byggföretagen kan bedöma är om man har kollektivavtal, respekterar lagar och regler och sätter säkerheten främst.