Byggkonjunkturen 2023:1 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2023:1

Räntehöjningarna sänker byggmarknaden

Publicerad:

Den mest kraftfulla globala penningpolitiska åtstramningen på 40 år dämpar världsekonomins utveckling i år, men via Kinas återöppnande ges en injektion som gör att den globala tillväxten kan ta fart 2024. Svensk ekonomi kommer däremot tyngas av att bygginvesteringarna faller när nybyggandet av bostäder rasar. Nästa år vänder svensk ekonomi upp när Riksbanken sänker styrräntan och hushållskonsumtionen kommer i gång. För byggindustrin kommer lokal- och anläggningsinvesteringarnas uppgång dämpa effekterna från nedgången inom bostadssektorn under 2024.

Läs hela rapporten