Dialogverktyg om sund konkurrens | Byggföretagen

Dialogverktyg om sund konkurrens

Dialogduk är ett engagerande verktyg för att skapa dialog om sund konkurrens - såväl i ett företag, i en offentlig organisation som i ett nätverk för sund konkurrens med olika aktörer involverade.

Uppdaterad:

  • Vill du få till ett samtal om sund konkurrens på din arbetsplats eller i ett lokal nätverk är dialogduken en engagerande metod och verktyg.
  • Med hjälp av olika övningar och dialogfrågor skapas både kunskap och insikt om vad sund konkurrens innebär. Här finns också stöd för att ta fram handlingsplaner, om gruppen så önskar.
  • Dialogduken finns i både ett tryckt format och ett digitalt formatI den här filmen kan du se och höra mer om att använda dialogduken:

Dialogduk sund konkurrens

För vem?

  • För ett lokalt eller regionalt nätverk
  • För dig som hör till en beställarorganisation
  • För byggföretags chefer och medarbetare
  • För fackliga organisationer
  • För dig som arbetar i en myndighet

Dialogduken är uppbyggd så det går att vara många mindre grupper som arbetar parallellt, 4-5 personer runt varje duk.

Tidsåtgång: 2 timmar

Om du vill använda en dialogduk i en grupp eller samling får du hjälp av någon av våra utbildade facilatorer. Vi finns över hela landet.

Vill du själv utbilda dig för att bli en facilitator, för att kunna vägleda grupper i din egen verksamhet eller i andra företag och organisationer? Vi genomför 2-timmars utbildningar via nätet som du kostnadsfritt kan delta i.

Kontakt

Johan Flodin

Nationell samordnare sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 47

johan.flodin@byggforetagen.se