Sund konkurrens kunskapsbank | Byggföretagen

Sund konkurrens kunskapsbank

Välkommen till kunskapsbanken för sund konkurrens

Vi ger tillgång till pedagogiska upplägg för mer kunskap och inspiration, konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom området sund konkurrens.

Till varje moment paketeras relevant material, verktyg, information, reflektionsfrågor och faciliteringsvägledning med råd för hur du kan lägga upp ett samtal eller en aktivitet tillsammans med andra.

Kunskapsbanken vänder sig till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn – lokala och regionala nätverk, beslutsfattare och tjänstemän, företag, myndigheter, fack, arbetsgivare och övriga branschaktörer.

Branschen har enats kring en gemensam strategisk agenda. Kunskapsbanken möjliggörs genom samverkan mellan Byggföretagen och andra fack och arbetsgivarorganisationer. Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av fusk i byggbranschen.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-01-29

Stort intresse för kunskapsdag om sund konkurrens i praktiken

Intresset var stort när Byggföretagen i Stockholm arrangerade den första kunskapsdagen om hur organisationer konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i praktiken. Nu står samma arrangemang på tur i Luleå, Ljungby, Malmö, Linköping och Örebro. Byggföretagens Christopher Andersson berättar mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2024-01-10

Utbildning i sund konkurrens blir obligatorisk vid medlemskap i Bygg­företagen

Nu gör Byggföretagen den digitala utbildningen Sund konkurrens till obligatoriskt medlemskriterium för nya medlemsföretag. Utbildningen ger kunskap, kompetens samt konkreta råd och tips som minskar risken för fusk och oegentligheter.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-11-09

Uppdaterade råd och tips för att anlita underentreprenör

Nu ger Byggföretagen ut en ny uppdaterad version av handboken ”Råd & tips vid anlitande av underentreprenör”.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-10-24

Nya kunskapsdagar om sund konkurrens i praktiken

Byggföretagen bjuder in till kunskapsdagar om hur organisationer konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i praktiken.

Pressrelease
Publicerad: 2023-10-12

Brå prisar Bygg­företagens arbete för sund konkurrens

Brottsförebyggande rådet (Brå) har utsett Byggföretagens arbete för sund konkurrens i byggbranschen till vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA).

Pressrelease
Publicerad: 2023-08-10

Bygg­företagen har genomfört Sveriges största kontroll av byggarbetsplatser

Byggföretagen har under våren 2023 genomfört Sveriges överlägset största kontroll av byggarbetsplatser. Undersökningen består av såväl fysiska arbetsplatskontroller som digital arbetsplatsanalys. Kontrollerna gjordes av ett oberoende säkerhetsföretag under perioden januari till april. – Att mäta är att veta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-03-23

Positivt trendbrott för arbetslivskriminalitet i byggbranschen

Under 2022 har 291 tips på arbetslivskriminalitet inkommit till Fair Play Bygg. 184 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning. Jämfört med föregående år har antalet tips minskat med 33% och antalet överlämnade ärenden med 26%. Det betyder att antalet tips och anmälningar nu är tillbaka på 2018 års nivå.

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se