Sund konkurrens kunskapsbank

Välkommen till kunskapsbanken för Sund Konkurrens.

Vi ger tillgång till pedagogiska upplägg för mer kunskap och inspiration, konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom området Sund Konkurrens.

Till varje moment paketeras relevant material, verktyg, information, reflektionsfrågor och faciliteringsvägledning med råd för hur du kan lägga upp ett samtal eller en aktivitet tillsammans med andra.

Kunskapsbanken vänder sig till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn – lokala och regionala nätverk, beslutsfattare och tjänstemän, företag, myndigheter, fack, arbetsgivare och övriga branschaktörer som jobbar för sund konkurrens.

Kunskapsbanken möjliggörs genom samverkan mellan Byggföretagen och 11 andra fack och arbetsgivarorganisationer.
Här hittar du samtliga organisationer som står bakom Kunskapsbanken. 

Läs mer om bakgrunden till kunskapsbanken.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-06-16

Så undviker du en dålig kundrelation

Även om de flesta kundrelationer löper på smärtfritt kan problem uppstå. Inte minst om kunden inte är en så van beställare av byggtjänster. Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, ger sina fyra bästa tips för att undvika en dålig kundrelation.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-27

LÖSEN-rapportering även med större fokus på hängavtalsbundna företag

Byggföretagen och Byggnads har i Byggavtalet kommit överens om att företag med kollektivavtal ska rapportera in lönegranskningsunderlag till det gemensamma systemet LÖSEN. Från och med 1 maj blir det även större fokus på hängavtalsbundna företag. Niklas Arvidsson, nationell lön- och avtalsansvarig på Byggföretagen berättar mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-14

Parterna i gemensam utbildning för Sund konkurrens

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en prioriterad fråga för Byggföretagen. Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens utbildar fackförbundet Byggnads i ämnet. Utbildningen innefattar den strategiska agendan för sund konkurrens och schyssta byggen, kunskapsbanken och dialog- och reflektionsverktyg för sund konkurrens.

Pressrelease
Publicerad: 2021-03-19

Samarbete för sund konkurrens i byggbranschen ges statligt stöd

Den partsgemensamma bidragsansökan för att stärka arbetet för sund konkurrens i byggbranschen har beviljats. Byggföretagen och tio andra fack och arbetsgivarorganisationer får 900 000 kronor i finansiellt stöd från Arbetsmiljöverket för åtgärder som syftar till att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Pressrelease
Publicerad: 2021-03-09

Kunskapsbank ska samla byggbranschen mot oseriösa aktörer

Idag öppnar en ny Kunskapsbank mot fusk och regelbrott i byggbranschen. I Kunskapsbanken får seriösa aktörer verksamma i den svenska bygg- och anläggningssektorn tillgång till konkreta tips, viktiga verktyg, kunskap och inspiration kring området sund konkurrens. ”Kunskap och kompetens är en nyckelfråga i arbetet för en schysst byggbransch fri från fusk. Det är viktigt att alla som verkar i branschen har bra insikt i vilka lagar och regler som gäller samtidigt som de vet hur man på bästa sätt kan använda sig av kontrollverktygen som finns för att styra bort oseriösa aktörer,” säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-02-23

Bygg­företagen och Byggnads söker gemensamt stöd för att motverka osund konkurrens

Byggföretagen och Byggnads har lämnat in en gemensam ansökan till Arbetsmiljöverket om statsbidrag för […]

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-01-12

”Arbetskriminalitet ska inte skyddas med sekretess”

Regeringens utredare har nu återrapporterat sitt uppdrag att ”följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet”. Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens, är positiv till många av förslagen.

Kontakt

Claes Thunblad

Nationell samordnare för Sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se