Sund konkurrens kunskapsbank | Byggföretagen

Sund konkurrens kunskapsbank

Välkommen till kunskapsbanken för sund konkurrens

Vi ger tillgång till pedagogiska upplägg för mer kunskap och inspiration, konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom området sund konkurrens.

Till varje moment paketeras relevant material, verktyg, information, reflektionsfrågor och faciliteringsvägledning med råd för hur du kan lägga upp ett samtal eller en aktivitet tillsammans med andra.

Kunskapsbanken vänder sig till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn – lokala och regionala nätverk, beslutsfattare och tjänstemän, företag, myndigheter, fack, arbetsgivare och övriga branschaktörer.

Branschen har enats kring en gemensam strategisk agenda. Kunskapsbanken möjliggörs genom samverkan mellan Byggföretagen och andra fack och arbetsgivarorganisationer. Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av fusk i byggbranschen.

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-02-22

Delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Byggbranschen har av olika aktörer pekats ut som den bransch som har högst risk för arbetslivskriminalitet. Samtidigt anses bygg vara en av branscherna som har kommit längst när det gäller initiativ för att motverka arbetslivskriminaliteten.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-01-24

Bygg­företagen samlar A-krimcentren

Torsdagen den 26 januari samlas för första gången företrädare för de sju nyetablerade A-krimcentren för att tillsammans med en rad branschaktörer diskutera mål och innehåll i det fortsatta samverkansarbetet och utformningen av de sju centren. Initiativet till mötet har tagits av Byggföretagen, Byggnads och nio berörda myndigheter.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-07-01

”Regeringens åtgärder mot arbetslivskriminalitet räcker inte”

Regeringen har idag presenterat 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Regeringens initiativ välkomnas av Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens, även om en del centrala åtgärder fortfarande saknas.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-03-17

Så arbetar Bygg­företagen och myndigheterna mot arbetslivskriminalitet

Sedan 2018 samverkar åtta olika myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Som en del av uppdraget ingår samråd med arbetsmarknadens parter. Carin Hansdotter, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen, berättar mer om resultatet av arbetet och hur medlemsföretagen kan göra sin röst hörd.

Pressrelease
Publicerad: 2022-02-23

Bygg­företagen välkomnar regeringsinitiativ mot kriminalitet i byggbranschen

Bostadsminister Johan Danielsson meddelade i dag att regeringen tar beslut om att inrätta sju regionala center mot arbetslivskriminalitet, samt att myndighetssamverkan ska utökas för att slå tillbaka mot fusk och oegentligheter, bland annat inom byggbranschen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-11-09

Snart införs ny säkrare kortstandard för ID06

Inom kort tar ID06 nästa steg i att successivt tillämpa den nya kortstandard som 2018 fastställdes för ID06-kortet. De nya korten möjliggör att på sikt använda biometrisk avläsning, vilket skulle öka säkerheten markant.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-11-02

Bygg­företagen och Byggnads inrättar åtgärdskommission

Byggföretagen och Byggnads har enats om att inrätta en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen. Kommissionens uppgift blir bland annat att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av att lagar och avtal följs ska bli fler och mer effektiv.

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling, nationell samordnare för Sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se