Sund konkurrens kunskapsbank | Byggföretagen

Sund konkurrens kunskapsbank

Välkommen till kunskapsbanken för sund konkurrens

Vi ger tillgång till pedagogiska upplägg för mer kunskap och inspiration, konkreta tips, goda exempel och viktiga verktyg inom området sund konkurrens.

Till varje moment paketeras relevant material, verktyg, information, reflektionsfrågor och faciliteringsvägledning med råd för hur du kan lägga upp ett samtal eller en aktivitet tillsammans med andra.

Kunskapsbanken vänder sig till alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn – lokala och regionala nätverk, beslutsfattare och tjänstemän, företag, myndigheter, fack, arbetsgivare och övriga branschaktörer.

Branschen har enats kring en gemensam strategisk agenda. Kunskapsbanken möjliggörs genom samverkan mellan Byggföretagen och andra fack och arbetsgivarorganisationer. Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av fusk i byggbranschen.

Nyheter

Pressrelease
Publicerad: 2023-08-10

Bygg­företagen har genomfört Sveriges största kontroll av byggarbetsplatser

Byggföretagen har under våren 2023 genomfört Sveriges överlägset största kontroll av byggarbetsplatser. Undersökningen består av såväl fysiska arbetsplatskontroller som digital arbetsplatsanalys. Kontrollerna gjordes av ett oberoende säkerhetsföretag under perioden januari till april. – Att mäta är att veta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-03-23

Positivt trendbrott för arbetslivskriminalitet i byggbranschen

Under 2022 har 291 tips på arbetslivskriminalitet inkommit till Fair Play Bygg. 184 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning. Jämfört med föregående år har antalet tips minskat med 33% och antalet överlämnade ärenden med 26%. Det betyder att antalet tips och anmälningar nu är tillbaka på 2018 års nivå.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-02-22

Delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Byggbranschen har av olika aktörer pekats ut som den bransch som har högst risk för arbetslivskriminalitet. Samtidigt anses bygg vara en av branscherna som har kommit längst när det gäller initiativ för att motverka arbetslivskriminaliteten.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2023-01-24

Bygg­företagen samlar A-krimcentren

Torsdagen den 26 januari samlas för första gången företrädare för de sju nyetablerade A-krimcentren för att tillsammans med en rad branschaktörer diskutera mål och innehåll i det fortsatta samverkansarbetet och utformningen av de sju centren. Initiativet till mötet har tagits av Byggföretagen, Byggnads och nio berörda myndigheter.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-07-01

”Regeringens åtgärder mot arbetslivskriminalitet räcker inte”

Regeringen har idag presenterat 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Regeringens initiativ välkomnas av Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens, även om en del centrala åtgärder fortfarande saknas.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2022-03-17

Så arbetar Bygg­företagen och myndigheterna mot arbetslivskriminalitet

Sedan 2018 samverkar åtta olika myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Som en del av uppdraget ingår samråd med arbetsmarknadens parter. Carin Hansdotter, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen, berättar mer om resultatet av arbetet och hur medlemsföretagen kan göra sin röst hörd.

Pressrelease
Publicerad: 2022-02-23

Bygg­företagen välkomnar regeringsinitiativ mot kriminalitet i byggbranschen

Bostadsminister Johan Danielsson meddelade i dag att regeringen tar beslut om att inrätta sju regionala center mot arbetslivskriminalitet, samt att myndighetssamverkan ska utökas för att slå tillbaka mot fusk och oegentligheter, bland annat inom byggbranschen.

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling, nationell samordnare för Sund konkurrens

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se