Verktyg | Byggföretagen

Verktyg

Uppdaterad:

Här hittar du verktyg som underlag för workshops och utbildning inom området sund konkurrens. Varje moment innehåller relevant material, faciliteringsvägledning och reflektionsfrågor. Läs och låt dig inspireras, de olika verktygen i kunskapsbanken riktar sig till olika målgrupper och har olika upplägg.

Strategisk agenda

Den strategiska agendan beskriver vad vi menar med sund konkurrens och vad vi tillsammans vill uppnå.

Dialogverktyg om sund konkurrens

En engagerande metod för att skapa dialog om sund konkurrens på ett företag eller offentlig organisation.

ID06 som verktyg för sund konkurrens

Inspireras av hur du kan använda systemet som identifierar personer på arbetsplatsen och kopplar varje person till en arbetsgivare.

Råd vid anlitande av underleverantörer

Konkreta råd och tips till dig som anlitar underleverantörer, för ett lyckat, sunt och säkert bygg- och anläggningsprojekt.

Offentlig upphandling för sund konkurrens

Så kan offentlig upphandling bidra till att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.

Att vara facklig representant för sund konkurrens

Ta del av konkreta tips kring hur det är att arbeta som facklig representant med frågan sund konkurrens.

Ledarskapets betydelse för sund konkurrens

Hur kan vi som ledare främja sund konkurrens? Här finns upplägg för inspiration och samtal för ledare.

Goda exempel att inspireras av

Här finner du beskrivande exempel på vad som görs i praktiken för att främja sund konkurrens, initiativ och arbetssätt att inspireras av.

Online­utbildning Sund konkurrens

Byggbranschens utbildning för sund konkurrens som ger dig kunskap, kompetens och konkreta råd.

Mutor, korruption och visselblåsning

Här får du konkreta tips om hur man hanterar och kontrollerar mutor, korruption och visselblåsning.

Kontakt

Claes Thunblad

Chef affärsutveckling

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se