Verktyg

Uppdaterad:

Här hittar du verktyg som underlag för workshops och utbildning inom området sund konkurrens. Varje moment innehåller relevant material, faciliteringsvägledning och reflektionsfrågor. Läs och låt dig inspireras, de olika verktygen i kunskapsbanken riktar sig till olika målgrupper och har olika upplägg.

Strategisk agenda

Den strategiska agendan beskriver vad vi menar med sund konkurrens och vad vi tillsammans vill uppnå. Den innehåller också sju vägledande spelregler samt tre områden att fokusera på för att nå visionen om ett hållbart samhällsbygge i världsklass.  Vad innebär den strategiska agendan för var och en av oss och och hur kan vi bidra till att ta steg i riktning mot visionen?

Dialogduk för sund konkurrens

Dialogduk är en engagerande metod och verktyg för att skapa dialog om Sund konkurrens- såväl i ett företag, i en offentlig organisation som i ett nätverk för Sund konkurrens med olika aktörer involverade.

ID06 som verktyg för sund konkurrens

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Syftet är att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Lär mer om ID06 och inspireras kring hur ni kan använda systemet i praktiken.

Vägledning till att anlita underleverantör

Här får du konkreta råd och tips till dig som anlitar underleverantörer och som stärker möjligheten till ett lyckat, sunt och säkert bygg- och anläggningsprojekt och tips på upplägg för samtal om råden i olika grupper.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling spelar stor roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. Det handlar om att alla aktörer i alla led säkerställer transparens, förutsägbarhet och helhetsperspektiv för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma schyssta och sunda affärer.

Samverkan myndigheter och arbetsmarknadens parter

Här finner du upplägg för att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter på lokal och regional nivå för att identifiera, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet.

Etiska rådets e-learning

Etiska rådets kostnadsfria e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.

Ny på jobbet – introduktionsappen @wrk

Appen @wrk ger en introduktion till hur det funkar på jobbet både för unga och de som kommer från ett annat land när de gör entré i arbetslivet och i byggbranschen.

Ledarskap för sund konkurrens

Hur kan vi som ledare främja sund konkurrens? Här finns upplägg för inspiration och samtal i en grupp med ledare.

Goda exempel att inspireras av

Här finner du filmklipp som beskriver exempel på vad som görs i praktiken för att främja Sund konkurrens, initiativ som tas och arbetssätt att inspireras av.

Kontakt

Claes Thunblad

Nationell samordnare för Sund konkurrens, tf. chef Byggbranschens Utbildningscenter

Tel: +46 8 698 58 28

claes.thunblad@byggforetagen.se