Ledarskapets betydelse för sund konkurrens | Byggföretagen

Ledarskapets betydelse för sund konkurrens

Hur kan vi som ledare främja sund konkurrens?

Uppdaterad:

Chefer och ledare har en väldigt viktig roll i att främja sund konkurrens. När chefen agerar som ett föredöme, lyfter fram viktiga frågeställningar och avvägningar finns förutsättningar att kollegor och medarbetare tydligare uppfattar viken att arbeta för sund konkurrens. Här finner du inspiration, upplägg för hur du som chef kan utveckla ditt ledarskap ytterligare till förmån för sund konkurrens.

Ledarskapets betydelse för Sund konkurrens

Peter Berg, Ledarna och Kajsa Hessel, Ordförande i Byggcheferna samtalar om förutsättningar för gott ledarskap

Ledarskapets förändringsresa

Jesper Göransson, PEAB, VD och koncernchef sedan 2013, som berättar om den förändringsresa han varit en del av och de utmaningar och möjligheter han upplever med att jobba med sund konkurrens.

Så här jobbar du som ledare för sund konkurrens

Charlotte Wäreborn, VD Effect Management och Peter Berg, chefsutvecklare, Ledarna samtalar om öppenheten och tillitens inverkan för sund konkurrens.

Betydelsen av en ledares yrkesstolthet, information och utbildning

Markus Brink, VD på Brixly samtalar med Kajsa Hessel, VD på Svensk Byggtjänst om hur yrkesstolthet, information och utbildning är delar av en ledares möjligheter att arbeta med sund konkurrens och schyssta villkor.


Här finns förslag på dialogupplägg kopplat till ledarskapets betydelse för Sund konkurrens.