Offentlig upphandling för sund konkurrens | Byggföretagen

Offentlig upphandling för sund konkurrens

Offentlig upphandling spelar stor roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. Det handlar om att alla aktörer i alla led säkerställer transparens, förutsägbarhet och helhetsperspektiv för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma schyssta och sunda affärer.

Uppdaterad:

Hur kravställa som upphandlare för sund konkurrens?

Henrik Grönberg, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten delar med sig av konkreta tips (från Forum Sund konkurrens 2021).

Hur kravställa som upphandlare för sund konkurrens from Byggföretagen on Vimeo.

Kommunernas nyckelroll i arbetet för sund konkurrens

Janet Ågren (S) kommunalråd Umeå och Hampus Magnusson (M) kommunalråd Göteborg (från Forum Sund konkurrens 2021).

Hur förbereder vi för ett av Sveriges historiskt största byggen?

Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Byggföretagen Norrbotten intervjuar Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län och Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Viktigt på riktigt

Webinar där Marianne Hammarström, Byggföretagen berättar om vilken roll offentlig upphandling spelar när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. (återfinns idag i detta verktyg)

Webinar om obligatoriska krav och tilldelningskriterier

Marianne Hammarström, Byggföretagen, berättar om arbetsrättsliga villkor som bidrar till likabehandling av entreprenörer och en sund konkurrens.

Uppföljning av kontraktsvillkor under entreprenadtiden.

Webbinarium om varför det är viktigt med aktiv uppföljning under entreprenadtiden och hur man praktiskt kan gå tillväga.

Vad gör jag om jag misstänker fusk och oegentligheter?

Webbinarium med Marianne Hammarström, Byggföretagen.


Upplägg för samtal om offentlig upphandling.

Vägledningsmaterial till offentliga beställare.