Strategisk agenda | Byggföretagen

Strategisk agenda

Den strategiska agendan beskriver vad vi menar med sund konkurrens och vad vi tillsammans vill uppnå.

Uppdaterad:

Vad innebär den strategiska agendan för var och en av oss och och hur kan vi bidra till att ta steg i riktning mot visionen? Vad är viktiga delar i vår handlingsplan?

Vill du ha förslag på dialogfrågor för ett regionalt nätverk eller i den egna organisationen, läs mer här.