Dialogupplägg för samtal om strategisk agenda | Byggföretagen

Dialogupplägg för samtal om strategisk agenda

Uppdaterad:

För vem?

Upplägget nedan för att samtala om strategiska agendan kan användas i såväl företag och organisationer, som regionala eller lokala mixade nätverk.

Tidsåtgång: 1-1,5 tim

Upplägg för regionalt nätverk eller för ledningsgruppen/ledargruppen

Strategisk agenda – Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens Byggföretagen

  1. Titta på filmen där Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, beskriver hur den Strategiska agendan är tänkt att utgöra en vägledning för gemensamma arbetet för en sund konkurrens. 
  2. Läs sedan igenom den Strategiska agendan för sund konkurrens och schyssta byggen.

Om ni är en större grupp, prata gärna i mindre grupper om:

  • Känns dessa delar extra relevanta och viktiga för mig och vår verksamhet?
  • Vad saknas? 
  • Vad behöver förklaras djupare?
  • Vad krävs för att vi konkret ska kunna bidra i arbetet för en sund konkurrens?

Alla aktörer i och omkring bygg- och anläggningssektorn har ett ansvar för att bidra till en sund konkurrens. Man kan likna sektorn vid en kedja eller ett nätverk där var och en har ett ansvar att göra “rätt från sig” i sin del av kedjan.  

  • Reflektera över hur du och din arbetsplats arbetar för att säkerställa att ni gör rätt från er för att bidra till en sund konkurrens.

Berätta för varandra i helgrupp om det ni kommit fram till i respektive grupp.

Samtala i mindre grupper om hur ta steg vidare:

  • Om vi skulle definiera en handlingsplan för sund konkurrens i vår organisation, vilka är de viktigaste delarna att inkludera?
  • Hur vill jag ta detta vidare i min egen organisation? Vad krävs för att vi ska gå från ord till handling? Vilka behöver vara involverade?